Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Today
 3. diazepamium

  Skripta iz TNZa

  Skripta nije moja. Ja sam samo malo uredio sadržaj i dodao nekoliko slika. Sasvim je dovoljna za položiti predmet, čak i za više od samo položiti. Skripta iz TNZa.pdf
 4. diazepamium

  Skripta - Histologija

  Histologija_nedostaju_neka_poglavlja.pdf
 5. diazepamium

  imunologija - materijali

  Pokušaji sažimanja gradiva iz Abbasa i skripta iz Beograda (rađena po Basic Immunolo gy, ali je vrhunska). 2.1. Stanice imunosnog sustava.pdf 2.2 Anatomija i funkcija limfnih tkiva.pdf 302011988-Imunologija-Skripta-Medicinski-Beograd-Abbas.pdf
 6. diazepamium

  embriologija

  Embriologija.pdf
 7. diazepamium

  fiziologija Guyton, skripta, pitanja

  Moje bilješke vezane uglavnom za fiziologiju srca. Koristite ih na vlastitu odgovornost jer vjerojatno ima i grešaka. Sretno s učenjem. Fiziologija i histologija mišića.pdf Fiziologija srčanog mišića.pdf Hemostaza i zgrušavanje krvi.pdf Načela vektorske analize.pdf Normalni EKG.pdf Petlja tlak-volumen.pdf Regulacija srčanog rada.pdf Ritmična ekscitacija srca.pdf Srčani ciklus.pdf
 8. osoba

  Četvrta godina - iskustva i dojmovi

  Može li netko napisati iz koje literature se uči koji predmet?
 9. Munja Zgb

  Patofiza vjezbenica i seminarski

  Prodajem rjesenu vjezbenicu iz patofize i zadatke za problemeske seminare, oboje 150kn
 10. Yesterday
 11. Antonio Marić

  Predstavljanje

  Pozdrav! Student sam prve godine medicine u Zagrebu.
 12. Alex Turner

  Brucoši 2018/2019

  Pa da.. imas broj sati kolko moras odradit (ne znam ni sam tocno koliko.. mslm da 30 sati po semestru).. pocetkom godine odaberes neki tjelesni i na njeg hodas i tamo ti zapisuju sate. Mozes ic na neku sportsku sekciju (oni su malo fleksibilniji) il na neki od tjelesnih koje vode profači. Bonus sate mozes skupit i na vađenje krvi na faksu, sudjelovanju na utrci 162 stube i svasta nest
 13. luka5

  Predstavljanje

  Na trećoj sam godini. Pozdrav.
 14. Ljudi kako funkcionira tzk na mefu zg? Moramo li popuniti sve sate?
 15. praisethalort

  Predstavljanje

  Bok! Student sam 2. godine u Zg 😃
 16. Platzer je najnovijeg izdanja, 120kn Kopirani Jalša 30kn
 17. heavymtlviolin

  Vodič za brucoše- MKBK1

  VODIČ ZA BRUCOŠE: Medicinska kemija i biokemija 1, 2017/2018 O kolegiju: MKBK1 je kolegij drugog semestra na studiju medicine u Zagrebu. Počinje krajem travnja nakon anatomije i traje do polovice lipnja. Nakon kolegija vam preostaje još samo izborni predmet nakon što kemija završi. Kroz 9 tjedana koliko kolegij traje odslušat ćete 24 h predavanja, 30 h seminara i 36 h vježbi. Rokovi za polaganje ispita i osvajanje 8 ECTS bodova počinju krajem lipnja. Generalno se na prvoj godini proširuju poznate opće teme iz srednjih škola poglavito iz područja fizikalne i organske kemije te biokemije. Nastava: Predavanja su kao i na većini kolegija obavezna, no često se evidencija nije vodila. U tih 90 minuta koje će se često održavati u biološkoj dvorani na II. katu dekanata možete naučiti i još bitnije shvatiti mnoge lekcije koje ne samo da vam trebaju za ispit već i za mnoge kolegije poslije. Na početku se ponavljaju i utvrđuju temelji iz fizikalne kemije no ubrzo se radi i organska kemija koja je opsežnija od fizikalne. Prema kraju kolegija postepeno se ulazi u područje biokemije. Tijekom svakog predavanja osjećajte se slobodno i bez straha pitati predavača ako vam je nešto nejasno ili ako želite obratite im se nakon. Ako vam je lakše, na predavanja možete doći sa isprintanim prezentacijama dostupnima na lms-u te dopisivati pojmove koje čujete i smatrate važnima. Seminari su kao i na svim kolegijima prve godine OBAVEZNI te se evidencija dolazaka vodi kontinuirano. Inače na kolegijima poput socijalne medicine i fizike seminar je interaktivan, tj. studenti aktivno sudjeluju na njima pojašnjavajući neke teme dok je na kemiji seminar više u obliku predavanja. Ipak, preporučam da se kako za predavanje tako i za seminar pripremite koliko možete čisto radi lakšeg praćenja gradiva. Kao i na predavanju osjećajte se slobodno pitati ako imate nejasnoća. Ako ste pak spriječeni doći na seminar nije potrebno raditi paniku već se jednostavno treba javiti profesoru ili docentu koji je taj seminar vodio te će vam on reći kako ćete taj seminar nadoknaditi (kolokvirati) – često će to biti par usmenih pitanja ili rješavanje zadataka sa danog seminara. Iako se može nadoknaditi, neka vam ne dolaženje na seminare ne prijeđe u naviku kako bi ste izbjegli eventualne komplikacije sa profesorima ili katedrom. Ako iznimno ne možete doći na termin seminara svoje grupe, moguće je doći u drugu seminarsku grupu ali uz prethodnu najavu. Uvijek je najbolje najaviti svoj nedolazak prije, a ne nakon seminara. Također, neka ne prijeđe u naviku. Vježbe su također obavezan oblik nastave. U drugom semestru čeka vas osam vježbi koje otprilike traju četiri sata. Praktikumi A i B nalaze se kod zavoda za kemiju i biokemiju (spustite se stepenicama koju su nasuprot biološke dvorane). Za razliku od seminara vježbe je gotovo nemoguće nadoknaditi bez valjanoga razloga. Isto tako nije dopušteno mijenjati grupe na vježbama tako da savjetujem da se strogo pridržavate rasporeda vježbi svoje grupe. Naravno, uz opravdan razlog omogućit će vam se polaganje vježbe. Za mnoge od vas kemijski laboratorij bit će nepoznanica ali nemate razloga za brigu. Na početku svake vježbe će profesor ili docent koji vodi danu vježbu proći s vama cijelu vježbu na način da pokaže praktični dio vježbe i pojasni teoriju koja stoji iza nekog pokusa. Dakle računajte na 'mini-predavanje' prije svake vježbe. Na vježbu bi valjalo doći spreman jer vas se već u tom uvodnom dijelu nešto može pitati (rijetko, ali može). Prije no što uđete u labos bit će vam dodijeljeni brojevi te će te se formirati u grupe od petero ljudi. U labosu će biti demosi i kemijski tehničari koji će vam rado pomoći ako zapnete u kojem koraku. VAŽNO – na vježbe ne možete ući bez kute i bez Priručnika za vježbe o kojem ću više u literaturi. Pošto većina vježbi traje oko četiri sata preporučam da se prije svake vježbe naoružate strpljenjem jer pred kraj vježbi atmosfera zna biti napeta... Provjere znanja: Da biste uspješno položili MKBK1 potrebno je položiti i pismeni i usmeni dio ispita. Pismeni ispit može se riješiti polaganjem dvaju kolokvija kroz kolegij. Kolokvij se sastoji od dva dijela: gradivo odrađeno na seminarima i predavanjima te gradivo odrađeno na vježbama ( tu se mogu pitati zadaci/opažanja na pokusima/grafovi). Da bi student položio kolokvij mora na njemu ostvariti minimalno 13 od ukupnih 25 bodova. U tih 13 bodova 8 bodova student mora minimalno osvojiti u gradivu sa predavanja/seminara dok minimalno 5 boda mora biti ostvareno iz gradiva vježbi. Dakle student mora postići određen broj bodova i iz predavanja/seminara(8) i iz vježbi(5) da bi prošao kolokvij. Ako padnete prvi kolokvij gubite pravo izlaska na drugi kolokvij te vas u tom slučaju čeka pismeni ispit. Na pismenom se ispitu može postići maksimalno 50 bodova, a za prolaz je potrebno minimalno 28 bodova od čega najmanje 11 bodova mora biti iz vježbi. Prvi kolokvij obuhvaća gradivo do ugljikohidrata, a drugi od njih. Za pismeni ( i usmeni ) ispit postoje dva roka na ljeto (nakon završetka nastave) i dva roka na jesen. Ako ne uspijete ni nakon trećeg pokušaja položiti pismeni ispit bit će vam omogućen pristup usmenom ispitu uz uvjet da ste na pismenome postigli najmanje 24 boda od kojih minimalno 10 iz vježbi. Ako dođete na usmeni ispit i odbijete ocjenu automatski ste dužni ponovo pisati pismeni ispit. Na usmenom ispitu standardno izvlačite 3 pitanja te vas ispitivač ispituje relevantne teme tih pitanja. Dobit ćete papir na kojem ćete pisati svoj koncept (uglavnom će to biti prikazi formula i pojedinih reakcija). Ispitivač će vas onda pitati po tome konceptu i eventualno vas upozoriti ako ste učinili neku grešku. Popis pitanja za usmeni ispit bit će dostupan na lms-u. Kao i na svakom kolegiju na ispit imate pravo izaći četiri puta od kojih je četvrti pokušaj pred komisijom. Literatura: Obavezno štivo od strane katedre čine udžbenik, dvije skripte, priručnik za vježbe i zbirka zadataka. Ukratko ću reći o svemu ponešto. Harperova ilustrirana biokemija – udžbenik koji je potrebniji u trećem semestru ali ga nije loše imati ni u drugom semestru jer su neka poglavlja poput hemoglobina obavezna. Po mome iskustvu sve se može glatko riješiti i bez njega osim naravno tih par poglavlja o ćemu ćete biti upućeni. V. Hankonyi : Organska kemija za studente medicine – Jedna od obaveznih skripti. Kvalitetna, laka za čitanje i sveobuhvatna. Naravno, nisu sve stvari jednako bitne ali je zbog razumijevanja daljnjih koncepata dobro je proučiti V. Hankonyi : Izabrana poglavlja fizikalne kemije – Obujmom nešto manja od organske, jednako važna skripta iz fizikalne kemije također je dobro napisana i lako se čita. S njom i bilo bi dobro da utvdite gradivo u njoj jer u sebi ima neke teme od velike važnosti poput termokemije i još važnije kemijske ravnoteže. N. Burger : Zbirka zadataka iz kemije – Zbirka sa zadatcima koji su po mome mišljenju jednako zahtjevni kao i zadatci sa prijemnog ispita. Većina tipova zadataka bit će vam poznata no svakako ju je dobro riješiti jer zadatci se jedino mogu usavršiti rješavanjem! Također prije svake teme autorica daje kratak teoretski uvod. J. Lovrić i sur. : Priručnik za vježbe – Kao što sam napomenuo obavezan je novi primjerak ovog priručnika za ulazak na vježbe. Također, onima koji misle da se nikako neće moći 'sprijateljiti' s praktičnim dijelom nastave priručnik će uvelike olakšati stvari jer veoma opisuje svaki korak nekog pokusa (po njemu će se najčešće raditi kratak teoretski uvod na svakoj vježbi). Također, za razliku od praktikuma od fizike, u priručniku će se nalaziti sve tablice koje će vam trebati. Osim što opisuje tijek pokusa, priručnik ima i dio teorije koja se krije iza pokusa pa ga je korisno prelistati za usmeni ispit ( i OBAVEZNO ga prelistati za onaj dio gradiva s vježbi koji će se naći na kolokvijima/pismenim ispitima) . Svu literaturu možete naći ovdje na forumu zajedno sa pitanjima s kolokvija/ispita prošlih godina. Kao i uvijek, mudro je prije ispita škicnuti na prezentacije sa predavanja. Po mome mišljenju ako niste imali problema sa kemijom u srednjim školama ne ćete imati ni na faksu. Ako je pak u prošlosti bilo nekih problema uvjeravam vas da za pripremu ispita vremena ima! Svim brucošima od srca čestitam na upisu! May the odds be ever in your favor! P.s. U sklopu katedre se u drugom semestru održava izborni predmet Anorganske tvari u biološkim procesima koji se dotiče nekih tema koje će vam biti bitne za ispit. Također ove je godine taj izborni trajao paralelno sa zadnjim tjednom kemije pa su u oni koji su ga pohađali imali cijeli slobodan tjedan prije pripreme ispita. Luka Babić
 18. artepmed

  Predstavljanje

  Bok, studentica 5. godine mef Zg 😊
 19. Tikitiki

  Predstavljanje

  Pozdrav! 2. sam godina medicine u Rijeci.
 20. 1nvictu6

  Predstavljanje

  Pozdrav! Student druge godine stomatologije u Zagrebu, lovac na skripte i korisne informacije! ;)
 21. Matko99

  Predstavljanje

  Zovem se Matko. I. godina Pozdrav!
 22. Jim23

  Predstavljanje

  Pozdrav svima
 23. Last week
 24. AntonioV

  Vodič: Anatomija

  a uvijek ce bit ispitivaca koji traze nesto vise. recimo, mene je lovorka na usmenom pitala razvoj oka/uha, sva srica da sam to ucio i cim sam poceo pricat, stala je, valjda je samo htjela vidit kolko sam upucen. mi u pismenim nismo imali uopce embrio osim mozda jednog pitanja da zaluta, mezenterij se standardno morao znati i to je to. al ok, mi nismo ni sekcije imali tad jos, a vidim da su to nedavno uveli pa se ocito na toj katedri stvari mijenjaju iz godine u godinu munjevitom brzinom
 25. Josephi Krakowski

  Vodič: Anatomija

  Ma nisam ja mislio ništa loše sa time, apsolutno se slažem da traže neke stvari koje su nepotrebne, ali mislim da se to može reci da dobar dio predmeta i nadati da jednog dana neće vise biti tako i da će na anatomiji učiti samo anatomiju, embriologiji embriologiju itd ali do tad takvo je kakvo je
 26. SEMINAR 1: Ovisnost o nikotinu i drogama S1 upute.doc Cannabis_PsychDanub.pdf Predictors smoking_Civljak.pdf SEMINAR 2: Obiteljsko nasilje S2_obiteljsko_nasilje.doc S2.3_protokol_ministarstva_obitelji.pdf S2.2_obiteljsko_nasilje_pregledni_clanak.pdf SEMINAR 3: Bolest kao metafora S3_Bolest_kao_metafora_novo.doc Metafora_Babel.pdf SEMINAR 4: Medicina i mediji S4_Medicina_i_mediji.doc S4.1_Eurohealth10_2_media_and_health.pdf S4.2_media_and_health_goga_book.pdf SEMINAR 5: Suvremeni zdravstveni sustavi S5_upute - Suvremeni zdravstveni sustavi.docx S5.2_UK_Country_Profile_2008.pdf S5.3_HealthCareSystemOverviewUSA.pdf S5.3_Obama health reform.pdf https://www.medicalnewstoday.com/articles/9994.php SEMINAR 6: Prava pacijenata S6_Prava_pacijenata.doc S6.1_BrosuraPravaPacijenata.pdf S6.2_European_Journal_of_Health_Law.pdf S6.3_Medicinski_glasnik.pdf SEMINAR 7: AIDS - sociološki pristup S7_AIDS.doc S7.1_Soc_AIDS_paper_1.pdf S7.3_Soc_AIDS_paper_3.pdf SEMINAR 8: Alternativna medicina S8_Alternativna_medicina.doc S8.1_Alternativna_medicina_NHSR.pdf S8.2_Alternative_medicine_-_MJA_Australia.docx SEMINAR 9: Bolnice budućnosti S9_Bolnice_buducnosti.doc S9.1_Digital_Hospitals.pdf SEMINAR 10: Alkoholizam - sociološki pristup Upute Seminar 10.docx
 27. Simbelmyna

  Vodič: Anatomija

  Ma ja stvarno nisam htjela niti sam mislila umanjit vaznost embriologije ili proglasit da je to cijeli njen obujam. Pokusavala sam samo reci da te stvari su bile nama na popisu da trebamo znati i neki su pitali na seminarima i vjezbama, ne mogu tvrdit za usmeni jer mene nisu to pitali...i ono jedna je stvar razvoj mezenterija gdje ti to pojednostavi ucenje i razvoj oka/uha koji je tesko shvatljiv iz Waldija i ono nije mi pomoglo nimalo za anatomiju njih dvoje... Poanta je da mislim da traze neke stvari koje su nepotrebne
 28. P1_Medicinska_sociologija_uvod_Oreskovic.ppt P2_Normalno_i_patolosko_Oreskovic.ppt P3_Zdravlje_Mastilica - popravljeno.ppt P4_Modeli Bolesti_Babic Bosanac.ppt P5_Modeli Duševnih Bolesti_Babic.ppt P6_Duševna bolnica i prisilna hospitalizacija duševnih bolesnika_Babic.ppt P7_Stres_Babic.ppt P8_nejednakosti_mastilica.ppt P9_Uloge i odnosi pacijenata i liječnika.ppt P10_profesija_mastilica.ppt
 29. JelenaB

  VA TNZ

  VA 6.pdf VA 8.pdf VA1.pdf VA2.pdf VA3.pdf VA7.pdf
 1. Load more activity
×

Important Information

Terms of Use We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.