Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/13/2019 in all areas

 1. 4 points
  Anatomiju nemoj otvorit do 30.9. jer uzrokuje teske zivcane slomove, dosadna je za ubit se i sluzi sveukupno tome da znas di je jetra na kasnijim godinama Uzivaj u ljetu maksimalno!!
 2. 3 points
  LITERATURA 2018/2019 1. Uvod u medicinu i povijest medicine OBAVEZNA LITERATURA: 1. Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1996. (izabrana poglavlja) - Uvod u medicinu.pdf 2. Jakšić Ž, Kovačić L i suradnici. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada, 2000. (izabrana poglavlja) - Socijalna medicina.pdf DODATNA LITERATURA: 1. Izabrani nastavni tekstovi (dostupno na web stranici Katedre): 1.1. Uvod i povijest medicine priručnik.pdf 1.2.Uvod u medicinu DESIGN.pdf 1.3. Linkovi: 1.3.1. Povijest kirurgije, "Blood and guts", BBC - https://ihavenotv.com/bloody-beginnings-blood-and-guts-a-history-of-surgery 1.3.2. Hipokrat - https://www.youtube.com/watch?v=I68gE-yvIlM 2. Škrobonja A, Muzur A, Rotshild V. Povijest medicine za praktičare. Rijeka: Adamić, 2003. 3. Belicza B. Čitanka iz povijesti medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, 1984 4. Bilješke uz nastavu (dostupno na web stranici Katedre uz predavanja i seminare): 4.1. Predavanja: Predavanja.zip 4.2. Seminari: Seminari.zip OSTALO: 1. Zbirka zadataka - Uvod i Povijest medicine, Drago Baković - Zbirka zadataka - Uvod i Povijest medicine.pdf 2. Ostatak baza - https://perpetuum-lab.com/forum/index.php?/topic/190-baze-pitanja-iz-uvoda-i-povijesti-medicine/ 3. Službena skripta - Uvod i povijest u medicinu.pdf 4. Ostale skripte - https://perpetuum-lab.com/forum/index.php?/topic/189-skripte-iz-uvoda-i-povijesti-medicine/ 2. Socijalna medicina OBAVEZNA LITERATURA: 1. Jakšić Ž, Kovačić L i suradnici. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada, 2000. - Socijalna medicina.pdf 2. Nastavni materijali na LMS. 2.1. Predavanja: Predavanja.zip 2.2. Seminari: Seminari.zip 2.3. Video materijali: 2.3.1. Socijalne determinante zdravlja: https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=qykD-2AXKIU 2.3.2. Susjedi, dokumentarni film: https://vimeo.com/76139663 DODATNA LITERATURA: 1. Navedeno u Socijalnoj medicini (Jakšić Ž, Kovačić L i suradnici) te tekstovi za pripremu seminarskih tema. 1.2. Solid facts: SOLID Facts.pdf OSTALO: 1. Izvedbeni plan 2017/2018: Izvedbeni plan 2017-2018 Soc_Med.pdf 2. Baza pitanja: Baza.zip 3. Skripta po kojoj se uči: Socijalna medicina skripta.pdf 4. Još jedna skripta: Socijalna medicina - skripta.pdf 5. Detaljna skripta iz Rijeke: Skripta_socijalna_medicina_1_god_verzija 12.pdf 3. Medicinska biologija OBAVEZNA LITERATURA: 1. Cooper GM i Hausman RE: Stanica - molekularni pristup; ur: G.Lauc Medicinska naklada, Zagreb, 2010. (The Cell -a molecular approach, Washington D.C., ASM Press) - Cooper - Stanica, 5. izdanje.pdf 2. Turnpenny P, Ellard S: Emeryjeve osnove medicinske genetike, 14. izdanje, ur: F. Bulić-Jakuš i I. Barišić, Medicinska naklada, Zagreb, 2011, odabrana poglavlja - Emery's Elements of Medical Genetics, 14th Edition- Peter Turnpenny.pdf 3. Nastavni materijali na LMS: 3.1. Predavanja - Predavanja.zip DODATNA LITERATURA: 1. B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter (2008): Molecular Biology of the Cell, Fourth Edition, Garland Publishing, Inc., NewYork&London - Alberts - Molecular Biology Of The Cell 4th Ed.pdf 2. Gilbert SF: Developmental Biology, Sinauer, 9/ed, 2010 - Gilbert - Developmental Biology 11th ed 2016.pdf OSTALO: 1. Izvedbeni plan 2017/2018 - Izvedbeni plan 2017-2018 Biologija.pdf 2. Medicinska biologija, Kunstelj - MEDICINSKA BIOLOGIJA, Kunstelj.pdf 3. Biološke osnove suvremene medicine - Bioloske_osnove_suvremene_medicine.pdf 4. Jug skripte - Medicinska Biologija B1 (3 files merged).pdf 5. BAZA - https://perpetuum-lab.com/forum/index.php?/topic/177-baza-pitanja-za-biologiju/ 6. Iskustva sa usmenog 2016/2017 - Biologija_-_Usmeni.pdf 7. Crispr Cas9 - CRISPR CAS9-MEHANIZMI POPRAVKA DNA-POZICIJSKO KLONIRANJE CHROMOSOME WALKING-GENOM TRANSKRIPTOM PROTEOM- STANIČNA SIGNALIZACIJA.pdf 8. Cooper - Stanica, 3 izdanje na hrv - Cooper - Stanica, 3. izdanje.pdf 4. Fizika i biofizika OBAVEZNA LITERATURA: 1. J. Brnjas-Kraljević, D. Krilov: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2012. - Fizika za studente medicine.pdf 2. M. Balarin, D. Broz: Vježbe iz fizike, Medicinski fakultet, Zagreb, 1999. - Fizika-2004 2014.pdf 3. Nastavni tekstovi uz seminare - pitanja za seminare.pdf DODATNA LITERATURA: 1. Nastavni tekstovi na Internet stranicama Zavoda za fiziku i biofiziku (http://physics.mef.hr) i (http://lms.mef.hr) 1.1. Predavanja - Predavanja Fizika 2017:2018.zip 1.2. Vježbe - Vježbe - videi.zip 2. J. Brnjas-Kraljević: Struktura materije i medicinska dijagnostika, Medicinska naklada, Zagreb, 2001 3. G. Ronto, I. Tarjan: An Introduction to Biophysics with medical orientation, Akademiai Kaido, Budapest 1994. 4. D.M. Burns, S.G.G. MacDonald: Fizika za biologe i medicinare, Školska knjiga, Zagreb 1975. 5. J. B Marion, W. F. Hornyak: General Physics with bioscience essays, John Wiley and sons, New York,1985. OSTALO: 1. Izvedbeni plan i program 2017/2018 - Izvedbeni plan 2017-2018 Fizika_Biofizika2.pdf 2. Vodič iz Medicinske fizike i biofizike - https://perpetuum-lab.com/forum/index.php?/topic/493-vodič-medicinska-fizika-i-biofizika/ 3. Skripte 3.1. Službena verzija - Fizika USMENI SKRIPTA 2014-2015.pdf 3.2. Stara verzija - Fizika-usmeni - odgovori na pitanja.pdf 3.3. Još jedna verzija - Fizika-usmeni-odgovorinapitanja-korozija.pdf 4. Službena skripta koja služi kao zamjena udžbeniku - Skripta Fizika (1).pdf 5. Baza pitanja - Baza pitanja - Medicinska fizika i biofizika.zip 5. Medicinska kemija i biokemija I OBAVEZNA LITERATURA: 1. R. K. Murray i sur.: Harperova ilustrirana biokemija, prijevod 28th izdanja; Medicinska naklada, Zagreb, 2011. - Harperova ilustrirana biokemija.pdf 2. J. Lovrić i sur.: Priručnik za vježbe iz medicinske kemije i biokemije za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb 2017. 3. V. Hankonyi: Organska kemija za studente medicine, interna skripta. - Organska kemija (1).pdf 4. N. Burger: Zbirka zadataka iz kemije, Medicinska naklada, Zagreb 2012. - Kemija.pdf 5. V.Hankonyi, V.Ondrušek: Izabrana poglavlja fizikalne kemije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1990. - Izabrana poglavlja iz fizikalne kemije.pdf DODATNA LITERATURA: 1. J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer: Biokemija, prijevod 6. izdanja, Školska knjiga 2013. - kupdf.net_biokemija-lubert-stryer-1991pdf.pdf 2. D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger Principles of Biochemistry,Worth Publishers; New York 2006. - Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth Edition - David L. Nelson, Michael M. Cox.pdf 3. J. Sertić i sur.: Klinička kemija i molekularna dijagnostika u kliničkoj praksi, Medicinska naklada, Zagreb, 2015. 4. R. Chang: General chemistry, The essential concepts, 4th edition, McGrew-Hill, USA, 2006. - General Chemistry.pdf OSTALO: 1. Izvedbeni plan i program 2018/2019 - 104762-izv-plan.pdf 2. Vodič iz medicinske kemije i biokemije I - USKORO 3. Materijali sa LMSa 3.1. Predavanja - Predavanja.zip 3.2. Seminari - Seminari.zip 4. Biokemija Karlson - Biokemija,Karlson,1993..pdf 5. Color atlas of biochemistry (Koolman J., Roehm K.H. - 2005 - 2nd ed. - Thieme) - Color atlas of biochemistry (Koolman J., Roehm K.H. - 2005 - 2nd ed. - Thieme).pdf 6. Atkins - Načela fizikalne kemije - Atkins - Načela fizikalne kemije.pdf 7. Baza pitanja - Baza MKBK1.zip 8. Skripta za usmeni - SKRIPTA ZA USMENI IZ MKBK I.pdf 9. Skripta za usmeni pisana rukom (teško čitljiva) - MKBK1 by Ida.pdf 6. Anatomija OBAVEZNA LITERATURA: 1. Duale Rehie: Anatomija, (ur. hrv. izdanja: I. Vinter, V. Katavić, Z. Petanjek) Medicinska naklada Zagreb, 2017. – temeljni udžbenik po kojemu je koncipiran plan i program. 2. Jalšovec D.: Anatomia humana, Naklada Slap Jastrebarsko, 2017. - referentni udžbenik koji sustavno i detaljno obrađuje sve topografske regije ljudskog tijela. Može se koristiti umjesto temeljnog udžbenika. Nastava u tematskoj cjelini A4 biti će koncipirana na ovom udžbeniku. - Jalšovec_novi.pdf 3. Platzer W. i sur.: Priručni anatomski atlas (3 dijela), (ur. hrv. izdanja: I. Vinter) Medicinska naklada Zagreb, 2011. – didaktički izvrsno organiziran udžbenik koji sadrži i osnovne sheme anatomskih struktura, te predstavlja spoj udžbenika i anatomskog atlasa koji obuhvaća sve potrebne sadržaje i podatke. Može se koristiti kao zamjena i za udžbenik i za atlas. Za savladavanje sustavne anatomije preporuča se korištenje ovog udžbenika. - Platzer-1-Dio.pdf , Platzer 2.pdf , Platzer-3-Dio.pdf POTREBNO JE IMATI JEDAN OD NAVEDENA TRI ATLASA 1. Gilroy A., MacPherson B., Ross L.: Anatomski atlas s latinskim nazivljem, (ur. hrv. izdanja: V. Katavić, I. Marić, K. Vilović) Medicinska naklada Zagreb, 2011. - __Atlas_of_Anatomy_Latin_nomenclature_edition.pdf 2. Paulsen F., Waschke J.: Sobotta - Atlas anatomije čovjeka u tri sveska, (ur. hrv. izdanja: A. Marušić, D. Bobinac, V. Katavić) Naklada Slap Jastrebarsko, 2013. - Sobotta Atlas Volume 1 (2).pdf , Sobotta Atlas Volume 2 (1).pdf , Sobotta Atlas Volume 3 (1).pdf 3. Netter F.: Atlas anatomije čovjeka, (ur. hrv. izdanja: I. Vinter) Golden marketing, 2003. - Atlas of Human Anatomy, Sixth Edition- Frank H. Netter, M.D.pdf DODATNA LITERATURA: 1. Zamjenski temeljni udžbenik: Fanghanel J., Pera F., Anderhuber F., Nitsch R.: Waldeyerova anatomija čovjeka, (ur. hrv. izdanja: I. Vinter) Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2012. - WALDEYER.pdf 2. Rohen J., Yokochi C., Lutjen-Drecoll E.: Anatomija čovjeka - fotografski atlas sustavne i topografske anatomije (ur. hrv. izdanja: A. Marušić) Naklada Slap Jastrebarsko, 2004. - color-atlas-of-anatomy-a-photog-study-of-the-human-body-7th-ed-j-rohen-et-al-lippincott-2011 (1).pdf OSTALO: 1. Vodič iz Anatomije - https://perpetuum-lab.com/forum/index.php?/topic/293-vodič-anatomija/ 2. Skripta za usmeni 2017/2018 - Anatomija_Usmeni.pdf 3. Handouti Banovac - https://perpetuum-lab.com/forum/index.php?/topic/25-handouti-banovac/ 4. Marušić Anatomija - Krmpotić-Nemanić-Marušić.pdf 5. Stara skripta za usmeni - IspitnaPitanjaMedicinaSVE-1.pdf 6. Weberanat Anatomske mape - https://perpetuum-lab.com/forum/index.php?/topic/216-weberanat-anatomske-mape/ 7. Baza pitanja - https://perpetuum-lab.com/forum/index.php?/topic/176-baza-pitanja-iz-anatomije/ 8. Eponimi sa starog perpetuuma - https://perpetuum-lab.com/forum/index.php?/topic/281-eponimi-sa-starog-perpetuuma/ 9. Skripte za A1 - https://perpetuum-lab.com/forum/index.php?/topic/707-skripte-za-a1-ruka-i-noga-kosti-zglobovi/ 10. Skripte za A2 - https://perpetuum-lab.com/forum/index.php?/topic/708-skripte-za-a2-trup-toraks-i-abdomen/ 11. Skripte za A3 - https://perpetuum-lab.com/forum/index.php?/topic/710-skripte-za-a3-glava-i-vrat/ 12. Skripte za A4 - https://perpetuum-lab.com/forum/index.php?/topic/711-skripte-za-a4-topografija/ 13. Thieme, kolekcija atlasa - https://perpetuum-lab.com/forum/index.php?/topic/295-thieme-kolekcija-atlasa/ 14. Atlas iz kojega prof. Petanjek objavljuje slike na lmsu - 64 Pocket_Atlas_of_Human_Anatomy_Based_on_the_International_Nomenclature_Heinz_Feneis_Wolfgang_Da.pdf
 3. 3 points
  LITERATURA ZA II. GODINU (2018/2019)? podebljanoj (boldanoj) literaturi imam pristup u pdf - obliku, svemu ostalome zasada nemam, stoga ako ti imaš, feel free to post ? FIZIOLOGIJA OBAVEZNA LITERATURA Guyton AC, Hall JE: Medicinska fiziologija. (13. izdanje), Medicinska naklada, Zagreb, 2017. - Guyton i Hall, Medicinska fiziologija (13. Izdanje).pdf Taradi M (ur.): Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka, Medicinska naklada, Zagreb, 2003. DOPUNSKA LITERATURA Berne RM, Levy MN: Fiziologija. Medicinska knjiga, Zagreb, 1996. Boron WF, Boulpeap: Medical Physiology, Elsevier, 2016. Berne RM, Levy MN: Fiziologija kroz prikaze bolesnika. 3. izd. Medicinska naklada, Zagreb, 1997. Marušić M. (ur.): 1000 riješenih test-pitanja iz fiziologije. 3. izd. Medicinska naklada, Zagreb, 2005. OSTALO fiziologija po kolokvijima - kratke skripte: F1 - Fiziologija1.pdf, F2 - FIZIOLOGIJA 2.pdf, F3 - Fiziologija3.pdf pitanja za pismeni ispit - pismeni fizio.pdf pitanja za usmeni ispit - POPIS_PITANJA_ZA_USMENI_ISPIT_IZ_FIZIOLOGIJE.pdf medicinska fiziologija - skripta - Medicinska_Fiziologija_Skripta.pdf predavanja 2018./2019. - seminari 2018./2019. - stranu literaturu pronaći u Forumu: Pretklinički predmeti - Fiziologija HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA OBAVEZNA LITERATURA L. C. Junqueira, J. Carnerio, R.O. Kelley: Osnove histologije, Školska knjiga, Zagreb 2005. X. izdanje - Osnove-histologije-1.pdf B. Durst-Živković: Praktikum histologije, Školska knjiga, Zagreb 2007. T. W. Sadler: Langmanova medicinska embriologija, Školska knjiga 2008., X. izdanje - langman-embryology-13.pdf DOPUNSKA LITERATURA Bradamante Ž., Švajger A.: Vježbe iz histologije, fotografije histoloških preparata, I dio 2001. - HISTOLOGIJA01.pdf Bradamante Ž., Švajger A.: Vježbe iz histologije, fotografije histoloških preparata, II dio 2002. - HISTOLOGIJA02.pdf OSTALO pitanja za pismeni - histologija - hista pismeni.pdf pitanja za pismeni iz embriologije i histologije (MEF Rijeka) - pismeni - hista i embrio MED RI.pdf skripta - histologija - Hista-skripta.pdf, Histologija - skripta.pdf, Skripta iz histologije.pdf skripta - embriologija - Skripta iz embriologije.pdf, EMBRIOLOGIJA.docx CD atlas iz histologije - HistoloskiAtlasCD.zip Netter embriology atlas - Netter Atlas of Embryology (www.irananatomy.ir).pdf link na atlas koji se koristi u Splitu: http://genom.mefst.hr/HistologyAtlas/index.htm TEMELJI NEUROZNANOSTI OBAVEZNA LITERATURA udžbenik "Temelji neuroznanosti" slobodno je dostupan (u PDF formatu) na web-stranici predmeta (www.hiim.hr - Temelji neuroznanosti) - TNZ Judas cijela knjiga.zip DOPUNSKA LITERATURA Deller & Sebesteny (2015): Fotografski atlas neuroanatomije, Medicinska naklada - fotografski atlas neuroanatomije.pdf OSTALO bilješke s predavanja - CNS_TNZ - bilješke s predavanja.pdf skripta iz TNZ - a - Skripta iz TNZa.pdf Znanost o mozgu (skripta/udžbenik?) - Znanost_o_mozgu.pdf baza pitanja - tnz baza.pdf atlas SŽS - Bobinac - ATLAS SREDIŠNJEGA ŽIVČANOG SUSTAVA - Dragica Bobinac.pdf Haines - neuroanatomski atlas - Haines-Neuroanatomy-Atlas-of-Structures-Sections-Systems.pdf Netter - neuroanatomski atlas - F.-Netter-Neuro-atlas.pdf Juraj Jug - mape - TNZ mape.pdf Platzer 3 - 240005640-Platzer-3-Dio.pdf Weigert ispitni preparati - Atlas_weigert_ispitnih_preparata.pdf tablica - ekstratalamički eferentni putevi moždane kore - Ekstratalamički aferentni sustavi moždane kore.pdf stranu literaturu pronaći u Forumu: Pretklinički predmeti - Temelji neuroznanosti MEDICINSKA KEMIJA I BIOKEMIJA II OBAVEZNA LITERATURA R. K. Murray i sur.: Harperova ilustrirana biokemija, prijevod 28. izdanja; Medicinska naklada, Zagreb, 2011. - Harperova ilustrirana biokemija.pdf J. Lovrić i sur.: Priručnik za vježbe iz medicinske kemije i biokemije za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2017. DOPUNSKA LITERATURA J. Sertić i sur.: Klinička kemija i molekularna dijagnostika u kliničkoj praksi, Medicinska naklada, Zagreb, 2015. J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer: Biokemija, prijevod 6. izdanja, Školska knjiga, Zagreb, 2013. - stryer1991hrvatski.pdf R. Montgomery, T. W. Conway, A. A. Spector: Biochemistry, a Case-Oriented Approach, C. V. Mosby Company, St. Louis, 1996. T. E. Devlin: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, John Wiley and Sons Inc., 2002. D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, Worth Publishers, New York 2006 OSTALO baza pitanja - Baza pitanja MKBK II.rar, MKBK_2_pitanja.zip, MKBK II - 3.9.2018..docx, Baza - prvi kolokvij MKBK II.pdf, prvi-kolokvij-MKBK2.docx, 1. Kolokvij iz MKBK2 (1. turnus 2018_2019).pdf, 2. Kolokvij iz MKBK2 (I. Turnus 2018_2019).pdf baza pitanja MED RI - MKBK II.pdf pitanja za usmeni - PITANJA_ZA_USMENI_ISPIT_IZ_MKBK__2 (1).pdf, MKBK2-pitanja za usmeni.pdf skripta za kolokvije - mkbkII-skripta za kolokvije_SVE.pdf, Skripta MKBK 2 po pitanjima za usmeni.pdfr predavanja 2018./2019. - predavanja MKBK 2.pdf seminari 2018./2019. - seminari mkbk 2 2018 2019.pdf izabrane vježbe 2018./2019. - vježbe 2018-2019 mkbk 2.pdf IMUNOLOGIJA OBAVEZNA LITERATURA Abbas Abul K., Lichtman AndrewH., Pillai S. Stanična i molekularna imunologija (skupina prevoditelja, ur. hrv. izdanja prof. dr. sc. Drago Batinić i doc. dr. sc. Vesna Lukinović-Škudar). 8. Izdanje, Medicinska naklada Zagreb 2017. - Cellular and Molecular Immunology - Abbas, Abul, K. [SRG].pdf (ENGLESKA VERZIJA JER HRVATSKA JOŠ NIJE SKENIRANA) Taradi M (ur.): Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka. Medicinska naklada, Zagreb, 2003. DOPUNSKA LITERATURA Delves PJ. Martin SJ, Burton DR, Roitt IM, Roitt's Essential Immunology, 12th edition. Wiley-Blackwell, 2011 Murphy K. Janeway's Immunobiology, 8th edition. New York: Garland Publishing; 2011 Milivoj Boranić. Zbirka zadataka iz imunologije: priručnik za pripremanje ispita i provjeru znanja, Medicinska naklada, Zagreb, 2005. OSTALO Andreis - udžbenik - Imunologija-2010-Igor-Andreis.pdf skripta - imunologija skripta.pdf baza - imuno - baza.pdf, imunologija_baza.zip NAPOMENA @diazepamium: Katedra za imunologiju od ak. godine 2017./2018. ima u potpunosti novu bazu napravljenu prema novoj knjizi. Niti jedno jedino pitanje se više ne ponavlja iz baze tako da su ove, nažalost, beskorisne. skripta na engleskome - Immunology_Condensed_Review.pdf flash cards - Immuno_Flash_Cards.pdf predavanja 2018./2019. - predavanja_IMUNO.pdf seminari 2018./2019. - seminari_IMUNO.pdf MEDICINSKA SOCIOLOGIJA OBAVEZNA LITERATURA udžbenik „Medicinska sociologija“: Gordana Cerjan- Letica, Slaven Letica, Sanja Babić – Bosanac, Miroslav Mastilica, Stipe Orešković, Medicinska naklada, 2003. izabrani tekstovi: Medicinska sociologija – seminar. Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb, 2009. OSTALO baza - sociologija - baza.pdf, Medicinska-sociologija-esejska.docx skripta - Medicinska sociologija-skripta.pdf, Medicinska_sociologija.zip predavanja - predavanja_MEDICINSKA SOCIOLOGIJA.pdf materijali za sve seminare mogu se pronaći u download sekciji MEDICINSKI ENGLESKI II OBAVEZNA LITERATURA The Language of Medicine: Chabner, Saunders (udžbenik, odabrana poglavlja) Medical English Workbook: Žmegač Horvat, Medicinska naklada (radna bilježnica) DOPUNSKA LITERATURA Dorland’s Illustrated MedicalDictionary: Saunders Enciklopedijski rječnik humanog i veterinarskog medicinskog nazivlja:HAZU, LZ Miroslav Krleža Englesko-hrvatskimedicinski rječnik: Školska knjiga Hrvatsko-engleskiet v.v. rječnikmedicinskoga nazivlja: Tanay, Medicinska naklada TLU II ~ po principu I. godine ~ Priručnik iz praktičnih vještina - TLU 2 PKV STU.pdf Priručnik iz komunikacijskih vještina - TLU 2 KOM STU.pdf TZK ~ po principu I. godine ~ vježbe 2018-2019 mkbk 2.pdf SEMINARI MKBK2.pdf
 4. 2 points
  Malo sam si dao vremena pa napisao sve potrebno za prvu godinu tj ono osnovno o svim predmetima. Sretno svima! Anatomija – 22 ECTS Voditeljica kolegija: prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med Strah i trepet prve godine. Najjači, najveći, najmasniji predmet na prvoj godini. Jedini dvosemestralni predmet prve godine. Nije toliko teško, ali zahtjeva jako jaako puno truda, vremena, volje i kave/burna. Učiti ga se treba svaki dan ili ponavljati jer ipak se tako utvrđuje stečeno znanje i naučene stranice, kojih će biti na gomile. Tokom godine se pojavljuju 5 kolokvija – Ruka(MS), Noga(MI), Lubanja + Središnji živčani sustav (C/CNS), Glava i vrat(CC), Trup(AT). Nastava se odvija u tri oblika: predavanja, seminari, vježbe. 1) Predavanja: osobno, bio sam na možda svega 4 predavanja tokom godine, zanimljivo za poslušati (pogotovo kada dođe CC), ali ako volite spavati ponedjeljkom 2 sata više neće vas ništa koštati, dolasci se ne bilježe. 2) Seminari: vrlo korisno, zanimljivo, diskutira se o anatomiji i određenoj lekciji koja je određena za taj seminar. Za seminar se treba učiti, najčešće studenti pričaju dok ispitivač samo nadopunjuje. Dolasci se bilježe 3) Vježbe: majka anatomije. Obavezno na svaku vježbu dolazite jer na svakoj radite sa preparatima i proučavate određen kadaver/izolirani preparat. Dolasci se bilježe. Na to OBAVEZNO IĆI i UČITI. – Svaki kolokvij se sastoji od dva dijela; praktičnog i usmenog. 1) Praktični: odjenete kute, rukavice, stavite kosu u rep, uzmete sondu i pincetu i ulazite u dotičnu anatomsku salu. Ispitivač vam govori nekoliko pojmova vi ih pokazujete na izoliranim preparatima i kasnije kadaverima (CC + AT). Ako prođete praktični, idete na usmeni. Ako padnete praktični ne možete na usmeni izaći. 2) Usmeni: tu ste malo smireniji jer se na praktičnom lakše pada nego na usmenom (u pravilu). Ispitivač vam kaže neki pojam (živac, žila, ne daj bože limfa) i govorite sve o tome što znate. Razlika između 2 i 5 je način izražavanja, baratanje latinskim pojmovima i dodavanje sitnih detalja. Literatura: Križan kompendij II i III Osnove anatomije od Bobinac ( to će biti potrebno za prva dva kolokvija i kasnije za AT) Atlas: uzmite bilo koji; svaki ima svoje prednosti i nedostatke. Sobotta, Netter, Gilroy... Osobno sam imao Nettera, atlas ubija, ali Gilroy je po mojem mišljenju najbolji. Za generaciju 2019/2020 , literatura se navodno mijenja, više nema našeg voljenog Križana pa vas čeka iznenađenje. Oprema: Pinceta, sonda, rukavice i kuta!!! Obavezno imati za svaku vježbu i kolokvije! Bez kute i rukavica neki ispitivači ne puštaju ulazak na kolokvij!! To možete kupiti u starom gradu. Prođete ispod ure, skrenete desno i samo ravno ravno i sa desne strane će vam biti dućan sa medicinskom opremom. Medicinska biologija – 10 ECTS Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med. Jednosemestralni predmet koji se odvija u drugom semestru. Proučavanje stanice (citologija), genetika i nekih bolesti. Jednostavan predmet, da se lako naučiti, kad uhvatite vremena naravno jer će te učiti anatomiju. Tokom godine se pojavljuju 3 kolokvija – SMI, SMII, SMIII. Nastava se odvija u obliku predavanja, seminara i vježbi. Dopušteno izostajanje sa 30% nekog oblika nastave. 1) Predavanja: na predavanja je poželjno dolaziti jer ih drže više profesora, ali najviše voditelj kolegija i prof. dr.sc. Nina Pereza, dr.med. Dolasci se, od ove godine bilježe tako da se šalje popis po predavaoni. Osobno sam uživao u Ostojićevim predavanjima, jako zanimljiv predavač i profesor. Voli filozofirati, ali to se cijeni, ima dobre pouke i ideje na kraju predavanja. 2) Seminari: ispunjavate praktikum koji morate kupiti u knjižnici. Detaljnije se obrađuje gradivo koje se radi na predavanjima iako ima nekih cjelina koja će samo biti obrađena na seminarima. Asistenti na ovom predmetu su vrlo vrlo ugodni i pristupačni. 3) Vježbe: mikroskopiranje. Ne treba kuta, rukavice, samo volja da se ustanete ujutro i dođete tamo sjediti 2h30min. Jako zanimljivo, morate crtati u praktikum( koji ste kupili u knjižnici..). Literatura: Preporučeno je da se koristi Cooper, ali sve se može naučiti s predavanja i seminara koji se stavljaju na Share portal. Imate još nekoliko knjižica manjih koje će vam profesor/asistent preporučiti, osobno ih se ne sjećam. Oprema: BOJICE!! Također i praktikum koji će te kupiti u knjižnici i dati 100+kn. Medicinska kemija i biokemija I – 8 ECTS Voditelj kolegija: izv. Prof. dr. sc. Marin Tota, mr.ph. Jednosemestralni predmet koji se odvija u prvom semestru uz fiziku. Mnogi smatraju da je to drugi najteži predmet na prvoj godini uz, naravno, anatomiju. Tokom godine se pojavljuju 3 kolokvija – anorganska, zadaci, organska. Nastava se odvija u obliku predavanja, seminara i vježbi. Za ovaj kolegij učite, pogotovo za organsku! Da se proći, nije toliko teški samo nemojte ga PREVIŠE zapostaviti radi majke prve godine. 1) Predavanja: nije obavezno ići, ne broje se dolasci. Naravno, dobro za poslušati, ali se najčešće održava ponedjeljkom ujutro. 2) Seminari: obavezno ići, dolasci se broje. Puno detaljnije se obrađuje gradivo na seminarima i ako dobite dobrog asistenta biti će vam super. 3) Vježbe: ah da... vježbe iz MKBK I. Savjet: idite na SVE. Ako ne odete, mora se na kraju godine kolokvirati vježba. Morate nositi praktikum, kutu, rukavice, „zaštitne naočale“, marker crni i KRPU, obavezno tu krpu uzmite jer će vas zezat zašt ju nemate. Ali ako ste domišljati malo otvarajte one stare kabinete na kojima se nalaze pokusi i tamo u ladicama ima krpa za 3 fakulteta. Literatura: Predavanja i seminari se postavljaju na Shareportal i to je sasvim dovoljno za položiti taj predmet sa 5. Imate i : Burger – Stehiometrija ( za 2. Kolokvij) i McMurry – Organska kemija (za 3. Kolokvij) Praktikum iz kemije također morate kupiti u knjižnici, ljubičaste boje. Oprema: kuta, rukavice, KRPA, crni marker, kalkulator, „zaštitne naočale“ Medicinska fizika i biofizika I – 6ECTS Voditeljica kolegija: izv. Prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof. Jednosemestralni predmet koji se odvija u prvom semestru uz kemiju. Veoma lagan predmet, uči se noć prije kolokvija najčešće. Osobno, vrlo vrlooo smarajući predmet jer se odvija na Kampusu, koji se nalazi na Trsatu odnosno na drugom kraju grada. Tokom godine se pojavljuju 2 kolokvija. Nastava se odvija u obliku predavanja, seminara i vježbi. 1) Predavanja: uvijek se odvijaju u istoj predavaoni koja se nalazi na prvom katu na kampusu u zgradi gdje je i biotehnologija, odmah kada se uđe i samo ravno. Na predavanjima se dolasci zapisuju, ide popis uokolo. Okej su predavanja, najčešće dosadna, ali ima i fora pokusa 2) Seminari: također se dolasci zapisuju. Imate ih oko 8 ako se dobro sjećam, chill atmosfera, dobro je, lagano. 3) Vježbe: obavezno kuta! Nosite svaki put praktikum ( koji također kupujete u knjižnici) i tamo su vam pokusi koje izvodite. Morate prije svakog sata napisati pripremu na zasebni papir, svaki put profesorica to pregleda i onda vas usmeno ispita i da vam ocjenu, to se sve dešava tijekom provođenja pokusa. Pokusi su zabavni i sve u svemu brzo vrijeme prođe. Literatura: Predavanja i seminari na internetu, na Merlinu vam je sve Imate također i knjigu koja je dobra za završni; „Fizika za medicinare“ – Žauhar Praktikum fizikalnih mjerenja (tako nešto) iz knjižnice Oprema: kalkulator, kuta Prva pomoć – 1ECTS Voditelj kolegija: Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. Slatki mali jednosemestralni kolegij koji se odvija u prvom semestru. Također na kampusu... veoma time consuming isto kao i fizika. Najlakši kolegij prve godine uz psihološku medicinu. Sastoji se od nekoliko predavanja i vježbe. Predavanja ima svega 4 ili 5 koji se veoma brzo prođu i dalje kreću vježbe koje se znaju razvuć na nekoliko mjeseci, ali svi ste gotovi do 2. Mj. Na kraju imate “kolokvij” iz Basic Life Supporta. Funkcionira na način da naučite to na vježbi u jednom danu i odmah isti dan polažete to. Jednostavno. I na kraju je završni ispit, teorijski. Prošao/pao, nema ocjene Literatura: Predavanja također dostupne na internetu, to je dovoljno. Psihološka medicina – 2ECTS Voditeljica kolegija: prof. dr. sc. Tanja Frančišković, dr. med. Također mali jednosemestralni kolegij koji se odvija u prvom semestru. Pazite kod predavača, na ovom kolegiju počinje na puni sat, a ne na akademsku četvrt. Znači ako piše u 13h onda je u 13h, a ne u 13i15. Tokom godine imate 1 kolokvij, esejski tip odgovora i na kraju vas čeka lagani usmeni ispit koji svi prolaze, samo dajte malo truda (1h čisto dovoljno). Nastava se odvija kroz predavanja, seminare i vježbe. Seminari i vježbe se odvijaju na Klinici za psihijatriju, 5 min od faksa 1) Predavanja: dolasci se zapisuju. Fora predmet, naučite malo o psihi, sve u svemu kul 2) Seminari: na svakom seminaru 2 ili nekoliko osoba drže određenu temu koju su izabrali/ili im je dodjeljena. Neki profesori inzistiraju na powerpointu dok je određenima razgovor dovoljan. 3) Vježbe: vježbe će vas dirnuti definitivno, odlazite u vrtić se igrati sa djecom, u centar za autizam, mi smo čak i pričali s nekoliko pacijenata koji su izrazito nestabilni/dementni Literatura: Predavanja su dovoljna Skripta prof. Frančišković Gregurek, određena poglavlja Uvod u medicinu i povijest medicine – 2ECTS Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Amir Muzur, dr.med Fenomenalan kolegij održan u drugom semestru. Predavač, profesor, kralj Amir Muzur. Izrazito zanimljiv i specifičan profesor koji ima odlična predavanja. Sam kolegij je podijeljen na “dva dijela” – Uvod u medicinu i na kraju povijest medicine. Nastava se odvija u obliku predavanja. Nakon obrađenog prvog dijela pišete „kolokvij“. Sprdnja, svi prepisuju, milina. Pri kraju kolegija, negdje početak 5. Mj. Birate temu za pisanje seminarskog rada. To je veoma iscrpljujuće jer je tada najčešće kolokvij iz biologije i CC iz anatomije, tako da krenite na vrijeme s tim. Kada to sve prođe čeka vas završni koji je isti kao i kolokvij. Svi imaju 5 1) Predavanja: dolasci se bilježe, ide popis. Obavezno dolaziti jer dobivate bodove za dolaske. Sveukupno je 12 predavanja, na 8 je potrebno doći. Fenomenalna predavanja, preporučam definitivno ići! Literatura: Ništa knjige, samo prezentacija koju vam profesor pošalje U knjižnici imate točne odgovore na završni ispit, raspitajte se 😄 Socijalna medicina – 2ECTS Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. ; ujedno i dekan fakulteta Mali kolegij koji se odvija u drugom semestru, traje svega dva mjeseca. Nastava se odvija u obliku predavanja i seminara. Morate napisati veliki seminarski rad i to odraditi kako spada. Na kraju imate samo završni pismeni i to je to. 1) Predavanja: okej predavanja, zanimljiva. Izmjenjuje se jako puno predavača, najčešće svaki put je drugi predavač te svaki priča o drugoj temi i ponekad o aktualnim vijestima. Neki predavači zapisuju dolaske, šalju papir ili prozivaju, a neki ne. Lutrija 😄 2) Seminari: iskreno, ovisi kakvog asistenta dobijete. Nalazite se svega 3 ili 4 puta, te na zadnjem seminaru(prije seminarskog rada) dobivate temu za seminar, smjernice, upute, sve sve vam asistent kaže tako da pozorno pratite. Literatura: Predavanja su vam okej, ali bitno da se raspitate oko starijih studenata 😉 Medicinski engleski – 1ECTS Voditeljica kolegija: doc.dr.sc. Arijana Krišković, prof. Odrađuje se u drugom semestru i odvija se samo u obliku seminara. Imate ih 10, možete izostati 3 puta. Ili, pro tip; dođite neki tjedan više puta pa ćete ranije biti gotovi, samo budite oprezni da prof ne skuži 😉 Na seminarima su dvije seminarske grupe zajedno i svaki put određen broj studenata prezentira svoj seminarski rad ( čitaj – prezentaciju ). Na prvom seminaru imate određene teme, njih 150ak i izaberite koja vam se sviđa. Morate napisati seminarski rad, 10str. Mora biti dugačak i pp prezentaciju. Seminarski rad predajete profesorici tjedan dana prije prezentiranja. Jako jako dobro naučite te prezentacije da vas ne pošalje za „idući put“ pa to zna kad će to biti. Jako lagan kolegij, rasturite to, sprdnja je. Nema ocjene nego prošao/pao. Tjelesni – 1,5 ECTS Voditelj kolegija: Viktor Moretti, v. pred. Treba skupiti 24 plusića i gotovi ste. Nema ocjene, samo prolaz. Ako ste pametni, a budite molim vas.. možete cijeli tjelesni riješiti u roku 2-3 mjeseca, samo idite stalno jer kasnije nećete imati stvarno vremena kad stisne CC i AT iz anatomije i još svi seminarski radovi i izborni predmeti. Prvi sat odlazite do Blue Gyma, tamo vas profesor prozove i malo popričate i on će vam objasniti sve načine da dobijete plusiće! Eto, to bi bilo to! Malo šturo, ali najbitnije piše! Provjeravajte naravno INP-ove od svih predmeta, sretno na upisima i samo jako. Sve se može samo treba raditi i raditi! Ako treba nekome nešto, slobodno se javite! 🙂
 5. 1 point
  Vrlo kratko ću se osvrnut na post :) Psihološka medicina Nema nikakvog kolokvija esejskog tipa (zadnji takav je bio 2017. godine). Piše se ispit koji je na zaokruživanje, ništa teško, ali zahtjeva da bar 2 puta pročitate literaturu ako ciljate na višu ocjenu. Ove je godine većina ljudi imala 4, što nije bio slučaj prošlih godina... Socijalna medicina Kao što je kolega napisao, potrudite se oko seminara. Seminar se radi po grupama, stoga mudro birajte kolege 😉 Također, stojim na raspolaganju za sva pitanja i/ili nedoumice! Sretno svima i vidimo se na fakultetu :)
 6. 1 point
  Ne studiram medicinu, ali je jako volim, i srecom sam naisao na ovako nesto i jako sam zadovoljan, :)
 7. 1 point
  Predpraksu mozes raditi u BiH (ja sam radio prosle godine i nije bilo nikakvih problema), ali su mi u referadi rekli da se na sljedecim godinama ne moze.
 8. 1 point
  Ovako, predpraksa se, koliko ja znam, obavlja u RH s bolnicama/dom zdravlja s kojima nas faks ima ugovor, a to su ako se ne varam sve (uglavnom u RH mozes bilo gdje obavljat to je sigurno), a moze li se u inozemstvu nisam sigurna, cak mislim da ne, ali osobno nemam iskustva, pa ako netlo zna, neka javi 🙂 Sto se tice drugog dijela, na prvoj godini (a cesto i na visim godinama, doduse ja sam dosad bila 2× i oba puta samo gledala) vise manje radis to - gledas, rijetko tko ce ti dat da stvarno nesto radis osim mozda raznosenja nekakvih papira i tako (osim ako imas srece, znam ljude u manjim sredinama gdje su imali ful simpa i za studente zainteresirane lijecnike koji su im pokazali sivat i tak), sve u svemu, meni je uglavnom bilo tour de dom zdravlja 🙂
 9. 1 point
  U 1.semestru se održava jedan izborni, a u 2. semestru dva izborna predmeta . Raspored nastave i ispitnih rokova 1 godina.pdf
 10. 1 point
  Junqueira Osnove-histologije-1.pdf
 11. 1 point
  Voditelj kolegija: prof.dr.sc. Dragica Bobinac Satnica: 56 sati predavanja, 145 sati vježbi, 40 sati seminara ECTS bodovi: 22 Kolegij oko kojega se sve vrti na prvoj godini, i jedini zbog kojega dosta ljudi izgubi godinu. Slušat ćete ga kroz sva tri trimestra, nama je prošle godine završio 15.5., ali svake godine se to mijenja. Prije početka faksa morat ćete nabaviti anatomski atlas, pincetu i sondu, i naravno kutu. Pincetu i sondu možete nabaviti u ljekarnama, ili dućanima s medicinskom opremom. Mislim da su najjeftinije u gradu, neka ljekarna kod Mljekarskog trga. Sonda vam izgleda kao neki metalni štapić sa kuglicom na krajevima. Njih ćete koristiti tijekom vježbi na preparatima. Anatomskih atlasa ima jako puno, svi imaju svoje dobre i loše strane. Najčešće se koriste Netter i Sobotta, podjednako su dobri, ali je Netter daleko jeftiniji. Engleska verzija Nettera košta 250 kuna, a prijevod oko 500. Engleska verzija se najviše isplati, nema prevelike razlike u nazivlju, sve ćete skužiti, tako da mislim da se za naše izdanje ne isplati platiti duplo. Sobotta je super ali je jako skup,a imate ga u knjižnici ako vam zatreba. Također, pogledajte si i po Perpetuumu atlase, ima ih stvarno raznih. Od obavezne literature imate 3 knjige: Osnove anatomije od profesorice Bobinac, koju vam preporučam da kupite original, zbog slika, i to kod Softe, po nižoj cijeni. Zatim će vam trebati Križanov Kompendij anatomije čovjeka, i to 2. i 3. dio. Tu knjigu je jako teško naći u originalu, pa si ga možete kopirati negdje. Preporučam da ga nabavite u fotokopiraonici prekoputa Brodokomerca, malo iznad faksa, tamo vam ga kopiraju uvećano (jedna stranica na A4 papiru), i manje se raspada nego Softine kopije. Uz Križana vam dolazi i slikovni prilog, kojega možete dobiti uz knjigu ako kupite original, ili skinuti na Perpetuumu. Također, možete si ga isprintati i kod Softe. Preporučam da si to svakako nabavite. Jedino, probajte malo pričekati par dana pred početak nastave, jer svake godine bude govora da će mijenjat literaturu, al na kraju ne bude ništa od toga. Prije nego počne nastava si pogledajte na stranici od Katedre nastavni plan, jer ćete već za prvu vježbu dobiti zadano što morate pripremiti. Nastava se, kao što je navedeno, obavlja kroz predavanja, seminare i vježbe, i bude podijeljena u nekoliko turnusa, s obzirom na gradivo koje se obrađuje. Mi smo imali podijeljeno u 5 turnusa, ali moguće da vam se nešto malo izmijeni. Predavanja drži profesorica Bobinac, i dosta je korisno ići, jer se stvarno trudi objasniti. I spremna je odgovarati na pitanja. Što se seminara tiče, mi smo ih imali samo u 2. i 3. trimestru, u prvom smo umjesto seminara imali vježbe, ostala dva trimestra i jedno i drugo. Seminari su kao i na ostalim predmetima, radi se neki dio gradiva za koji se morate pripremiti, a asistent koji ih vodi objašnjava i ispituje, iako ovdje nema pluseva i minusa. Na vježbe se također preporuča da dođete spremni, nitko vas neće ubiti ako nešto ne znate, ali naučite to što će se raditi čisto zato jer će vama biti lakše. Bodovi se skupljaju samo na kolokvijima, tako da ako se ne spremite za vježbu ili seminar nećete dobiti nikakav minus, ali ste se uvalili u zaostatak, jer je gradiva puno a vremena jako malo. Tako da učite redovito, jer kad si stvorite zaostatke, bude užasno. Također, možete i tražiti konzultacije ako vam nešto nije jasno, ili vam treba ponovno pokazati preparat. Najvažnije vam je baš zbog preparata da naučite za vježbu, barem donekle, jer vam se može desiti da na kolokviju padnete zbog preparata, a super ste naučili teoriju. A preparati stvarno znaju biti svakakvi pa ih proučavajte što više. Kolokviji su usmeni praktični, što znači da odgovarate i pokazujete to o čemu pričate na preparatu. Uglavnom se pita oko 5 pitanja, a na sva pitanja morate znati odgovoriti da biste prošli. Ocjena ovisi koliko detaljno znate. Voditelji vježbi su različiti, ima ih od jako blagih do jako strogih. Kolokvijima skupljate bodove, svaka ocjena donosi određen broj bodova, a da biste mogli pristupiti ispitu morate imati najmanje 40 bodova, odnosno 30 bodova za fx kategoriju. Ne morate imati položene sve kolokvije da biste izašli na ispit, bitno je da imate bodove, a ako vam neki kolokvij ostane ne položen, taj dio morate na preparatu polagat na ispitu, što je malo teži put, jer prvo polažete preparat, a ako praktični dio položite, idete dalje na usmeni. Tijekom nastave se organiziraju popravni kolokviji, a to koliko ih bude se svake godine mijenja. Ispit je samo usmeni, a od ispitivača vam može doći bilo tko od predavača koji imaju titulu profesora ili docenta. Iskustva sa usmenih ispita su različita, ispitivači su različiti, i sve vam ovisi o puno faktora. Najvažnije je dobro se pripremiti, ne ići previše u detalje da se ne uvalite, i biti smiren. Gradiva je jako puno, i najvažnije je učiti redovito. Obavezno učite osnove!! To većina ljudi zanemaruje, a na kraju se na završnom pada zbog toga. Neki ispitivači ih vole pitati, neki ih uopće ne pitaju, ali svakako ih trebate znati jer će vam biti lakše razumjeti to što učite iz Križana, ako znate osnove. Sve u svemu, anatomija je jako teška i bit će vam naporno, ali ne dajte se. Učite redovito, nemojte zabušavati, idite na konzultacije, pitajte što vam nije jasno....
 12. 1 point
  Seminari iz anatomije 2018./2019. S11_Mišići glave i vrata.pptx S12_Živci glave i vrata.pptx S13_Krvne i limfne žile glave i vrata.pptx S14_Uho.pptx S15_Oko i orbita.pptx
 13. 1 point
  Na faksu je "Medicinar" u kojem mozes kupiti sendvic ili naruciti marendu za van, a bas prava menza je u gradu - Index ili u studentskom domu ili pak na kampusu.
 14. 1 point
  Buduci da ste brucosi gotovo nemoguce vam je dobit cvjetno. Tako da sam ja ove godine zavrsio na savi i mogu reci da sam zadovoljan. Na faksu imas 3 prostorije u sklopu knjiznice, na savi imas u svakom paviljonu ucionicu gdje se redovno uci i mir ti je, jos k tome radi klima u ove vruce dane ispitnih rokova. Samo sto moras racunati da imas skoro sat vremena do faksa, ali naviknes se. Kako ostalima, tako i tebi. Najvise studenata mefa ti je na savi i lascini.
 15. 1 point
  Dovoljno dobro da se ne moram tresti do 15.7. 😂
 16. 1 point
  Predavanje 1 Osnove kliničke radioterapije.ppt Predavanje 2 Principi kemoterapije.PPT Predavanje 3 Komprehenzivni pristup u konzervativnome liječe.ppt Predavanje 4 Suvremeno liječenje raka dojke 2008 - engl+hrv.ppt Predavanje 5 Onkologija za novi miljenij - bevacizumab kao p.ppt Seminar Brahiterapija karcinoma prostate.ppt Seminar Fizikalne osnovice radioterapije.PPT Seminar Fizikalne osnovice radioterapijskoga liječenja.doc Seminar Hitna stanja u onkologiji.PPT Seminar Osnove radiobiologije 1.DOC Seminar evidence based medicina u preventivnoj onkologiji 20.ppt Seminar Rijetki maligni tumori.ppt Seminari Uloga kirurgije, patologije, citologije i osnovni .doc Vježbe Osnovni principi radioterapijske aparature.PPT Vježbe Melanom nastavni tekst.doc Vježbe Sarkomi nastavni tekst.doc Vježbe Urogenitalni tumori.doc Vježbe etiologija i prevencija - prehrana.ppt Vježbe Hereditarni kancer sindromi.doc Vježbe Konformalna radioterapija raka prostate.ppt Vježbe Limfomi - radioterapija prijedlog zračenja zahvaćenih.ppt Vježbe multipli mijelom i uloga radioterapije u liječenju ko.ppt Vježbe test iz fizike zračenja.DOC Vježbe test iz sustavne terapije.doc
 17. 1 point
  Neki materijali od mentora s vježbi (Split) Psihopatologija.doc.doc Psihopatologija-Jakovljevic.doc psihijatrija.docx
 18. 1 point
  fizika medicinske dijagnostike testovi.pdf
 19. 1 point
  Moje iskustvo : meni je prva godina bila najgora.Dođeš naivan i pun snova na fakultet, očekuješ nešto tipa Uvod u anatomiju i onda krene ta Anatomija. Već si prvi tjedan jedno 60 stranica ogromne knjige u zaostatku i počneš paničariti. Onda shvatiš da su svi u istoj frci kao i ti pa se okupite i zajedno paničarite. Prvi tjedan je najgori jer ste u strci, nabavljate knjige i skripte i ne snalazite se u gradu. Ali kao što sam već rekla, svi imate iste probleme pa ste si podrška. Kad vam prođe taj period i malo se naviknete na novi stil života počinje zabava. Idete u menzu, po kafićima (preporučujem River), otkrivate grad i upoznajete mnoštvo zanimljivih ljudi. E sad, ono što se mnogima neće svidjeti je činjenica da sada morate učiti kao nikad u životu. Na prvoj godini vam se sve vrti oko anatomije. To je OGROMAN predmet s kojim nema šale. Sama po sebi nije teška, ali je ima jako puno. Veliku ulogu vam igra asistent koji će vam držati vježbe i seminare. Ako dobijete nekog dobrog, ne morate na nastavu ići s grčem u želucu. Preporučujem vam da idete na predavanja i da prije svake vježbe pripremite gradivo. Otprilike 5-6 tjedana nakon početka nastave imate prvi kolokvij. Kako biste prošli trebate sve znati (naravno, dosta toga ovisi i o ispitivaču). Ako prođete kolokvij dobivate bodove, a ako padnete ne trebate paničariti jer će popravaka biti. Kako biste u šestom mjesecu mogli izaći na ispit morate skupiti određen broj bodova preko kolokvija kojih će biti nekoliko. Naravno, anatomija nije jedini kolegij. Imat ćete još i biologiju, kemiju i fiziku plus još mnoštvo malih kolegija. Oni vam ne bi trebali zadavati puno glavobolje, ali ponekad oduzimaju puno vremena, posebno fizika jer morate ići na kampus. Meni je prva godina bila najgora ne zbog toga što je najteža, već zbog toga što nije bila ono čemu sam se nadala. Očekivala sam da ću imati puno slobodnog vremena, ali se na kraju ispostavilo da je potrebno barem 4-5 sati učenja dnevno kako bi se moglo biti u toku s gradivom. Na prvoj godini nemaš puno vremena za sebe i društvo pa društveni život dosta pati. Također je teško to što ne možeš često ići kući ako živiš daleko. Sve ovo što sam napisala vas ne bi smjelo obeshrabriti jer je studij stvarno jedan lijepi dio života, a medicina plemenito zanimanje. Naučit ćete puno toga što vas zanima i nema matematike :-) (osim nešto malo na fizici). Nadam se da sam barem malo pomogla i ako imate bilo kakvo pitanje slobodno pitajte, svi će vam rado pomoći. Želim vam svima puno sreće!
 20. 1 point
  Još malo gubljenja vremena fizika ostalo.pdf
 21. 1 point
  Evo neki update na predmet Anatomija što se tiče Rijeke. Generacija 2017/2018. Trenutno voditelj kolegija je i dalje prof.dr.sc. Dragica Bobinac, no ona će najvjerojatnije sljedeće akademske godine u penziju pa će se to nešto promijeniti. Nastava je orgazirana tako da ćete ju slušati dva semestra, tj. cijelu prvu godinu. Tjedno imate jedno predavanje, seminar i dvije vježbe. Za seminar i vježbu morate doći pripremljeni jer će vas ispitivati, no nikom ništa ako nešto i ne znate. Na predavanja, iako nisu obavezna i nitko vas neće popisivati, preporučam da odete jer su vrlo korisna i prof. Bobinac je stvarno divan predavač i puno ćete naučiti od nje. I dalje trebate sondu, pincetu i kutu. Kutu si možete nabaviti na upisima, član FOSSMEDRI će vam ponuditi da naručite i bit će vam ispisan logo fakulteta. Što se tiče atlasa imate njih puno, najviše se koriste Netter i Sobota. Po mojem mišljenju Netter vam je bolji za teže ispite kao CC, CNS i AT, stvarno je super prikazano. U Soboti je recimo bolje prikazana ruka i noga. Knjige koje trebate su i dalje 2. i 3. kompendij anatomije prof. Križana i osnove anatomije prof. Bobinac, no ne znam kako će biti sljedeće godine. Ja vam uz sve to preporučam Atlas središnjeg živčanog sustava prof. Bobinac, to vam je mala zelena knjižica, ali meni je u sklopu kolokvija CNS jako pomogla, a i treba vam za neuroanatomiju sljedeće godine. Osnove učite, bit će vam lakše svladati opsežno gradivo anatomije koje ide u sitne detalje pa ako si možete nešto poopćiti toliko će vam biti i manje učenja. I to je recimo to, sretno svima koji će ovaj kolegij pohađati.
 22. 1 point
  Isti dokument, samo s više-manje označenim odgovorima. fizika baza rijesena.pdf
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?
  Sign Up
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.