Jump to content

~Sentinel~

Administrators
 • Content Count

  125
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

~Sentinel~ last won the day on November 15

~Sentinel~ had the most liked content!

Community Reputation

59 Excellent

2 Followers

Recent Profile Visitors

576 profile views
 1. ~Sentinel~

  33 - EKG primjer

  47-godišnjak s poznatom dilatativnom kardiomiopacijom, teškom mitralnom regurgitacijom i niskom ejekcijskom frakcijom sada dolazi s kongestivnim zatajenjem srca. EKG pokazuje pravilni ritam frekvencije 68/min. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa, sa stabilnim PR intervalom (0,24 s). P val je pozitivan na odvodima I, II, aVF i V4-V6. Stoga je ovo normalni sinusni ritam s AV blokom prvog stupnja. P valovi su široki, postoji istaknuta negativna komponenta na odvodima V1 i V2, i malo grbavosti u odvodima V3-V4, obiljažja koja su u skladu s hipertrofijom lijevog atrija. QRS kompleks je proširen (0,16 s), a os je ekstremno lijeva, između -30 i -90 stupnjeva (pozitivan QRS ompleks na odvodu I i negativan QRS kompleks na odvodima II i aVF). Iako postoji široki R val na odvodu I i duboki S val na odvodu V1, uzorak koji sliči na blok lijeve grane (LBBB), postoje septalni Q valovi koji se vide na odvodima I i aVL kao i istaknuti septalni R val na odvodu V1. Kako septalna grana koja aktivira septum izlazi iz lijevog snopa, septalne sile ne mogu biti prisutne s LBBB. Uz to, postoji terminalni S val na odvodu V6, što upućuje na to da su sile usmjerene s desna na lijevo i ne bi trebalo biti nikakvih sila s lijeva na desno, što upućuje na odgodu provođenja u desni ventrikul. Stoga, ovo nije LBBB nego intraventrikularne smetnje provođenja. Ovakav QRS uzorak, s vrlo širokim QRS kompleksom koji sliči LBBB, često se vidi u pacijenata s teškom dilatativnom kardiomiopatijom. Postoji korelacija između širine QRS kompleksa i ejekcijske frakcije lijevog ventrikula: što je širi QRS kompleks, niža je ejekcijska frakcija. QT/QTc intervali su produženi (480/510 ms), no normali su nakon korekcije za produženi QRS kompleks (400/430 ms). S LBBB-om, aktivacija lijevog ventrikula je abnormalna kako impuls ne putuje kroz normalni His-Purkinjeov sustav nego putuje direktno kroz miokard ventrikula. Stoga se abnormalnosti lijevog ventrikula ne mogu pouzdano dijagnosticirati, poput infarkta, ishemije, upale (perikarditis ili miokarditis) i hipertrofije. No, kako ovdje nije riječ o LBBB-u, abnormalnosti se mogu dijagnosticirati. Na ovom EKG-u os je izrazito lijeva (negativnija nego -30 stupnjeva), stoga možemo reći da je prisutan lijevi anteriorni fascikularni blok.
 2. ~Sentinel~

  Remember me

  Dobrodošla natrag Ida 🙂
 3. ~Sentinel~

  32 - EKG primjer

  66-ogodišnjak na rutinskom fizikalnom pregledu. Ne žali se na simptome. Tlak mu je 170/100 mmHg. EKG pokazuje pravilni ritam frekvencije 100/min. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa, sa stailnim PR intervalom (0,20 s). P val je pozitivan u odvodima I, II, aVF i V4-V6. Stoga je ovo sinusna tahikardija. Trajanje QRS kompleksa je produženo (0,16 s). QT/QTc intervali su produženi (400/520 ms) no normalni kada se u obzir uzme produženje QRS kompleksa (320/410 ms). Postoji široki R val na ovodima I i V5-V6, sa dubokim QS kompleksom na odvodu V1. To je tipični uzorak bloka lijeve grane (left bundle branch block, LBBB). Os je ekstremno lijeva, između -30 i -90 stupnjeva (pozitivan QRS kompleks na ovodu I i negativan QRS kompleks na ovodima II i aVF). No s obzirom na to da LBBB zahvaća i posteriorni i anteriorni provodni snop, nije prikladno ovo nazvati lijevim anteriornim fascikularnim blokom. Postoje promjene ST segmenta na odvodima I, aVL i V5-V6, no sekundarne su bloku lijeve grane. Karakteristike bloka lijeve grane uključuju sljedeće: Trajanje QRS kompleksa je 0,12 sekundi ili duže zbog duže aktivacije lijevog ventrikula; aktivacije lijevog ventrikula dolazi iz desne grane i događa se direktno kroz miokard. Stoga, sve su ventrikularne sile usmjerene s desna na lijevo i spora je aktivacija kako impuls prolazi kroz ventrikularni mišić a ne Purkinjeov sustav. Rezultati su široki, visoki R valovi na odvodima I, aVL i V5-V6 i široki i duboki QS kompleksi na odvodima V1-V2. Nije neuobičajeno da se QS uzorak vidi diljem cijelog prekordija; s obzirom na to da je septum inerviran malim septalnim ograncima iz lijeve grane, nema septalnih sila i stoga nema Q valova na odvodima I, aVL i V5-V6 i nema R vala na odvodu V1. Sve su sile usmjerene s desna na lijevo. Nema sila s lijeva na desno, stoga nema terminalnih S valova na odvodima I i V6. S obzirom na to da je depolarizacija abnormalna, abnormalna je i repolarizacija (difuzne abnormalnosti ST segmenta); Os može biti normalna ili lijeva. S obzirom na to da su i lijevi posteriorni i lijevi anteriorni snopovi zahvaćeni, pomak osi nije povezan s blokom snopa nego s abnormalnim slijedom aktivacije lijevog ventrikula koji se događa direktno kroz miokard lijevog ventrikula a ne kroz Purkinjeov sustav. Desna os se ne vidi. S obzirom na to da se aktivacija ventrikula ne događa kroz normalni His-Purkinjeov sustav, ne mogu se prepoznati abnormalnosti lijevog ventrikula (hipertrofija, infarkt, ishemija, perikarditis, miokarditis). LBBB nije čest nalaz u mlađih pacijenata, no ako je prisutan, obično nije povezan s bolesti srca. Češći je u starijih pacijenata, i čest je nalaz povezan sa srčanom bolesti. Ipak, LBBB ne upućuje na prisutnost aktivne ishemije, nego se vidi u ishemijskoj bolesti srca s prethodnim infarktom, primarno septuma. Ishemija (ako je prisutna) se ne može odmah prepoznati na EKG-u kada je prisutan i LBBB, kako postoje ST promjene koje nastaju zbog LBBB-a. Stari infarkt se ne može odmah prepoznati u prisutnosti LBBBa. LBBB je često rezultat idiopatske bolesti provodnog sustava (Levova ili Lenegreova bolest) i može se javiti u sklopu hipertrofije lijevog ventrikula, s ožiljkom lijevog ventrikula ili fibrozom, kardiomiopatijom, infiltrativnim procesom miokarda, endokarditisom aortalnog zalistka, reumatskom vrućicom, i nakon kardiokirurškog zahvata. Iako je pacijent asimptomatičan, valja napraviti ehokardiografsku pretragu kako bi se hipertenzija i potencijalna stukturna bolest srca.
 4. ~Sentinel~

  31 - EKG primjer

  24-godišnjak dolazi na rutinski fizikalni pregled. Nema poznatu bolest srca, niti ima srčanih simptoma. EKG pokazuje pravilni ritam frekvencije 54/min. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa, sa stabilnim PR intervalom (0,16). P val je pozitivan na odvodima I, II, aVF i V4-V6. Trajanje QRS kompleksa je normalno (0,10 s), te postoji fiziološka lijeva os, između 0 i -30 stupnjeva (negativni QRS kompleks na odvodu aVF i pozitivan QRS kompleks na odvodima I i II). QT/QTC intervali su normalni (400/380 ms). Iako je trajanje QRS kompleksa normalno, postoji RSR’ kompleks na odvodima V1 i V2. Kao rezultat, morfologija QRS kompleksa sliči onoj u bloku desne grane. Ipak, QRS nije produžena trajanja, nema širokog S vala na odvodu I, a S valovi na odvodima V5 i V6 su normalnog trajanja. Kada je QRS kompleks veći od 0,10 sekundi ali manji od 0,12 sekundi, uzorak se obično tumači kao nekompletni blok desne grane (iRBBB), iako je najbolji naziv interventrikularna odgoda provođenja (interventricular conduction delay, IVCD) u desnom ventrikulu. Kako je provođenje kroz snopove (npr. desni snop) sve ili ništa, nepotpuno provođenje je zapravo IVCD. Kada je trajanje QRS-a normalno (npr. manje od 0,10 s), RSR’ uzorak je normalna varijanta i naziva se crista uzorak, zato što predstavlja odgodu u aktivaciji cristae supraventricularis desnog ventrikula.
 5. ~Sentinel~

  30 - EKG primjer

  EKG pacijenta koji je imao infarkt miokarda. Prije 6 mjeseci mu je EKG bio normalan. EKG pokazuje pravilni ritam frekvencije 72/min. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa, sa stabilnim PR intervalom (0,16 s). P val je pozitivan u odvodima I, II, aVF i V4-V6. Stoga je ovo normalni sinusni ritam. Trajanje QRS kompleksa je produženo (0,16 s) i ima morfologiju bloka desne grane (RBBB), sa širokim R valom ili qR kompleksom na odvodu V1 i širokim S valom na odvodima I, aVL i V5-V6. Os je desna, između 90 i 180 stupnjeva (pozitivan QRS kompleks na odvodima aVF i negativan QRS kompleks na odvodu I). Široki terminalni S val na odvodu I rezultat je RBBB-a, pa ga ne treba uključiti u određivanje osi jer predstavlja depolarizaciju desnog ventrikula. Za određivanje osi u obzir se uzima samo prvih 0,08 sekundi QRS kompleksa. No čak i ako se ignorira terminalni S val, QRS kompleks na ovodu I je još uvijek negativan i stoga je os desna. U odsutnosti drugih obilježja koji bi upućivali da je nešto drugo odgovorno za desnu os (npr. hipertrofija desnog ventrikula, zamjena odvoda, lateralni infarkt, dekstrokardija, Wolf Parkinson White), ova desna os rezultat je lijevog posteriornog fascikularnog bloka (LPFB, LPH). Prisutnost RBBB-a i LPH-a naziva se bifascikularni blok, slično onome u prethodnom EKG slučaju. Postoje i Q valovi na odvodima V1-V2, u skladu sa starim anteroseptalnim infarktom miokarda. Izolirani posteriorni hemiblok nije čest, i najmanje je čest od fascikularnih provodnih bolesti zbog svoje anatomske lokacije; lijevi posteriorni snop obično se širi posteriornim i inferoposteriornim zidom i manje je vjerojatno da će ga bolest zahvatiti. Uz to, ima dvostruku krvnu opskrbu iz septalnih ogranaka lijeve anteriorne silazne arterije i AV nodalnog ogranka posteriorne silazne arterije. Može biti idiopatske etiologije (Levova ili Lenegreova bolest) ili se može javiti uz kardiomiopatiju, hipertenziju, miokarditis ili ekstenzivnu koronarnu bolest i infarkt miokarda. Kada se izolirani LPH pojavi u sklopu koronarne bolesti i prethodnog infarkta miokarda, općenito ukazuje na ekstenzivniju bolest. Snažnije je povezan s mogućnošću kompletnog bloka u odnosu na RBBB i lijevi anteriorni hemiblok. Smrtnost je povećana ako se javi u sklopu akutnog infarkta miokarda, primarno kao rezultat prisutnosti ekstenzivnije koronarne bolesti.
 6. ~Sentinel~

  29 - EKG primjer

  75-godišnjak dolazi u hitnu zbog akutnog abdomena zbog kolecistitisa. Prije odlaska u operacijsku salu, učini mu se EKG. EKG pokazuje pravilni ritam frekvencije 74/min. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa, sa stabilnim PR intervalom (0,16 s). P val je pozitivan na odvodima I, II, aVF i V4-V6. Stoga je ovo normalni sinusni ritam. Povećano je trajanje QRS kompleksa (0,16 s), a morfologija pokazuje tipični uzorak bloka desne grane (RBBB), s RSR’ u odvodima V1-V2 i širokim terminalnim S valovima u odvodima I i aVL i V5-V6. Abnormalnosti T vala koje se vide na odvodima V1-V3 povezane su s blokom desne grane. Uz to, os je ekstremno lijeva, između -30 i -90 stupnjeva (pozitivan QRS kompleks u odvodu I i negativni QRS kompleksi u odvodima II i aVF s rS morfologijom). Ekstremno lijeva os nije rezultat inferiornog infarkta miokarda, gdje bi QRS kompleks imao rS morfologiju, što upućuje na to da je ekstremno lijeva os rezultat lijevog anteriornog fascikularnog bloka (LAFB ili lijevi anteriorni hemiblok, LAH). Stoga, postoji blok provođenja na dva od tri velika provodna ogranka (desni ogranak i lijevi anteriorni snop), te se to naziva bifascikularni blok. QT/QTc intervali su normalni kada se u ozbir uzme produženo trajanje QRS kompleksa (400/440 ms). Prisutnost bifascikularnog bloka predstavlja brigu u pacijenata koji trebaju ići na operativni zahvat, zbog potencijalnog razvoja kompletnog bloka. Ne može se predvidjeti hoće li se to zaista dogoditi. Za pacijente koji na zahvat idu, trebao bi anesteziolog biti spreman pejsati. Pacemaker bi bio, neovisno o operativnom zahvatu, indiciran za simptomatskog pacijenta kod kojeg postoje dokazi da bolest također zahvaća lijevi posteriorni snop (trifascikularni blok), kao npr. intermitentni LBBB i RBBB, RBBB s intermitentnim LAFB i lijevim posterornim blokom, dokazi Mobitza II, ili intermitentni kompletni blok s idioventrikularnim ritmom.
 7. ~Sentinel~

  Novi Perpetuum

  Eh, ako nas je gogl prije volio, sad nas mrzi... Prije bi svaki novi tekst na wikiju odmah bio top rezultat na pretrazi za taj keyword, sad mi je čak i u oskudnoj ponudi EKG primjera na hrvatskom googlu like na 10. stranici rezultata. Koji brutalni page rank penal za 6 tjedana offline 😄 Sad me tek puklo koliko će to posla biti. Wiki je bio vukao page rank. Btw. slike... kad su klinci kopirali, kopirani su linkovi na arhivu, slike nisu tu uploadane. Neće to tako dugo funkcionirati, nestat će i opet nećemo imati.
 8. ~Sentinel~

  28 - EKG primjer

  Zdravi 26-ogodišnjak dolazi zbog slomljena gležnja. Napravi se i rutinski EKG. EKG pokazuje pravilni ritam frekvencije 60/min. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa, a PR interval je stabilan (0,18 s). P val je pozitivan na odvodima I, II, aVF i V4-V6. Stoga je ovo normalni sinusni ritam. Trajanje QRS kompleksa je produženo (0,14 s). Postoji RSR’ kompleks na ovdovu V1, i R’ je širok i visok. Široki terminalni S val se vidi na odvodu I; iako se ne vidi na ovom EKG-u, obično postoji i široki S val na odvodima V5-V6. Ovo je tipični uzorak bloka desne grane (RBBB). Abnormalnosti ST segmenta koje se vide na odvodima V1-V3 povezane su s blokom desne grane. QRS kompeks ima normalnu os, između 0 i 90 stupnjeva (pozitivan QRS kompleks na odvodima I i aVF). QT/QTc intervali su normalni kada se u obzir uzme produženje QRS kompleksa (420/430 i 360/370 ms). Dijagnoza bloka desne grane temelji se na sljedećem: trajanje QRS kompleksa ≥ 0,12 sekundi zbog odgođene aktivacije desnog ventrikula; aktivacija desnog ventrikula ide preko lijevog ogranka i lijevog ventrikula, ravno kroz miokard. Stoga, završne sile QRS kompleksa usmjerene su s lijeva na desno; kao rezultat terminalnih sila s lijeva na desno, QRS kompleks ima sekundarni R val na odvodu V1 (RSR’ morfologija) sa širokim terminalnim R valom (R’) na odvodima V1-V2 i širokim terminalnim S valom na odvodima I i V5-V6. Široki terminalni valovi nastaju jer je potrebno više vremena za aktivaciju desnog ventrikula zato što se impuls provodi kroz miokard, a ne kroz Purkinjeov sustav; Repolarizacija desnog ventrikula je abnormalna, a sekundarne promjene ST segmenta mogu se vidjeti na odvodima V1-V3; kako je aktivacija desnog ventrikula abnormalna, hipertrofija desnog ventrikula se ne može pouzdano dijagnosticirati; aktivacija lijevog ventrikula je normalna. Stoga, početni dio QRS kompleksa je normalan te se abnormalnosti lijevog ventrikula (hipertrofija, ishemija, infarkt, perikarditis) mogu prepoznati. RBBB se može vidjeti u zdravih pojedinaca kao i u nekoliko patoloških stanja (npr idiopatska bolest provodnog sustava - Levova bolest), ishemijska bolest srca s prethodnim infarktom miokarda, miokarditis, hipertenzija, kardiomiopatija, akutno podizanje tlaka u desnom ventrikulu (kao s plućnom embolijom) i kronično povišenim tlakom u desnom ventrikulu (kao cor pulmonale) ili lijevo-desnim shuntom (poput atrijskog septalnog defekta).
 9. ~Sentinel~

  Vodič: propedeutika

  Popravljeno. Jedino se ne sjećam koji je quickchart za anamnezu bio linkan. Koji je najbolji?
 10. ~Sentinel~

  Četvrta godina - iskustva i dojmovi

  Ako hoćete savjet za budućnost, pošto ćete i tako raditi svi za dvije-tri godine na hitnom prijemu ili u kolima, a interna vam je zadnja šansa da se pohvataju neke stvari (pa petoj su kirurške pa tu nema pomoći, na šestoj ćete zaboravljati što ste učili), potrudite se tada pohvatati EKG - učite ga iz primjera, ne iz udžbenika, to nema smisla, zato vam ih i stavljam ovdje. Pohvatajte terapijske algoritme za najčešća stanja zbog kojih će vas zvati ili vam dolaziti u hitnu: fibrilacija atrija, zatajenje srca, hipertenzivne krize i emergencije (razlika), moždani udar, reanimacijske alrogirtme i tko će raditi na prijemu postreanimacijsku skrb, bolove u leđima i algoritam za bolove u trbuhu (krvarenja), dispneja (astma i COPB), bolovi u prsima (algoritmi za akutni koronarni sindrom), nadoknada volumena. Sve to imate prikazano u BMJ paketu za završni ispit, jer će vam to i biti u završnom ispitu, uglavnom interna. Od praktičnih stvari rekoh EKG pilajte, i natjerajte ih tamo po pulmologiji da vam pokažu kako se postavi i upali uređaj za neinvazivnu ventilaciju i kako se napikne ABS. Postavite koji urinarni kateter. Čeka vas. Nije bitno u kojoj ste bazi, bitno je tko će vam pokazati, ako se fokusirate na specifične stvari onda ćete ih možda i naučiti. Napravite listu stvari koje morate napraviti / vidjeti, pa hodajte okolo dok to ne dobijete. Dobra iskustva su mi Čuković-Čavka (bome njene algoritme ne zaboraviš a i omogući ti to s liste) i Radonić s Rebra. Ostalo mi je bilo srednja žalost.
 11. Ne to, nego sada kad stavljam tekst na wiki vise ne postoji mogucnost stavljanja tagova, a i oni koje sam stavljala na novom forumu su nestali. Korisno kasnije za kategorizaciju i radi meta keyworda.
 12. Isključeni su tagovi za wiki, što je s tim? I još je defaultno sortiranje otišlo na datum, a ne abecedni red. P.S. na defaultnoj dark temi tekstovi su manje čitljivi, čini mi se.
 13. ~Sentinel~

  27 - EKG primjer

  Rutinski pregled asimptomatičnog 64-godišnjaka. EKG pokazuje pravilni ritam frekvencije 82/min. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa, sa stabilnim PR intervalom (0,20 s). P val je pozitivan u odvodima I, II, aVF i V4-V6. Stoga je ovo normalni sinusni ritam Trajanje QRS kompleksa je normalno (0,08 s), a normalni su i QT/QTc intervall (380/440 ms). Os je desna, između 90 i 180 stupnjeva (negativan QRS kompleks na odvodu I i pozitivan na odvodu aVF). QRS kompleks na odvodu I ima rS morfologiju. Desna os je uvijek abnormalna i može nastati zbog: hipertrofije desnog ventrikula, a u tom slučaju postoji visoki R val na odvodu V1 i često dokazi hipertrofije desnog atrija s P pulmonale na što ukazuje visoki, uski i šiljasti P val; lateralnog infarkta miokarda, pri čemu je inicijalna deflekcija QRSk kompleksa na odvodima I i aVL Q val (ili Qr kompleks); zamjena odvoda na desnoj i lijevoj ruci, kada se negativni P valovi vide i na odvodima I i aVL; dekstrokardija, na što ukazuju negativni P valovi na odvodima I i aVL kao i obrnuta progresija R vala preko prekordija (tj. postoji visoki R val na odvodu V1 koji postaje progresivno kraći od V1 do V6); Wolff-Parkinson-White uzorak, gdje je PR interval kratak a QRS kompleks širok kao rezultat delta vala. Desna os rezultat je početnog Q vala na odvodima I i aVL (QS kompeks) a ne rS kompleks. To je uzorak pseudo lateralnog infartka; lijevi posteriorni fascikularni blok (LPFB), gdje je početni oblik QRS kompleksa na odvodu I R val (rS kompleks). Dijagnoza LPFB postavlja se kada se isključe ostali uzroci desne osi. Desna os na ovom EKG-u rezultat je LPFB (s rS kompleksom na odvodima I i aVL) te nema obilježja koji ukazuju na druge uzroke desne osi (dokazi hipertrofije desnog ventrikula, dekstrokardija, zamjena odvoda, lateralni infarkt ili WPW uzorak). Iako je rjeđi nego lijevi anteriorni fascikularni blok, uzroci LPFB-a su isti kao i LAFB-a, uključujući idiopatsku bolest provodnog sustava srca (Levova bolest), hipertenzija, ishemijska bolest srca ili kardiomiopatija.
 14. ~Sentinel~

  Mef Mostar

  Mene zanima, je li studenti s MEF Mostar dolaze na Sv.Duh organizirano ili to se sami angažiraju?
 15. ~Sentinel~

  26 - EKG primjer

  62-godišnjak bez povijesti srčane bolesti dolazi na rutinski pregled. EKG pokazuje pravilni ritam frekvencije 56/min. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa, i PR interval je stabilan (0,18 s). P val je pozitivan na odvodima I, II, aVF i V4-V6. Stoga je ovo sinus bradikardija. Trajanje QRS kompleksa je produženo (0,12 s). Nema uzorka tipičnog za blok lijeve ili desne grane; stoga je ovo intraventrikularno usporenje provođenja (IVCD), kod nas zvane po hitnim službama i “nespecifične smetnje provođenja”. QT/QTc intervali su normalni (400/350 ms). Os je ekstremno lijeva, između -30 i -90 stupnjeva (QRS kompleks pozitivan na odvodu I i negativan na odvodu II i aVF sa rS morfologijom). To se naziva lijevi anteriorni fascikularni blok (LAFB) ili hemiblok. Lijevi snop, koji aktivira lijevi ventrikul, dijeli se na mali snop (medijalni ili septalni ogranak koji inervira intraventrikularni septum) i dva velika ogranka, lijevi anteriorni i lijevi posteriorni snop. Lijevi anteriorni snop inervira bazu lijevog ventrikula, dok lijjevi posteriorni snop putuje duž inferiornog dijela lijevog ventrikula. U prisutnosti LAFB, aktivacija lijevog ventrikula događa se putem posteriornog snopa i smjer aktivacije je odozdo i prema lijevo, što stvara ekstremno lijevu os. Nema veće odgode u aktivaciji ventrikula stoga fascikularni blok ne uzrokuje IVCD (trajanje QRS-a je normalno). Kada je prisutan i široki QRS kompleks, postoji i IVCD. Važno je razlikovati ekstremno lijevu os zbog LAFB-a, gdje QRS kompleks ima rS morfologiju na odvodima II i aVF, te inferiorni infarkt miokarda, pri kojem QRS kompleks ima Qr morfologiju. Mali Q valovi se vide na odvodima V2-V3. Iako je ranije sugerirano da bilo koji anteriorni Q valovi predstavljaju infarkt miokarda, tako mali anteriorni Q valovi mogu predstavljati blok septalnog ogranka lijevog snopa. Ovo može ukazivati na početak razvoja kompletnog LBBB, koji je vjerojatniji u pacijenta koji također ima LAFB. Blokovi grana se često javljaju zbog idiopatske bolesti provodnog sustava (Levova ili Lenegreova bolest), koja je rezultat fibroze ili kalcifikacije i fibroze ogranaka. To se može dogoditi zbog ishemijske bolest srca s prethodnim infarktom i fibroze provodnog sustava, idiopatske kardiomiopatije s difuznom fibrozom miokarda, hipertenzije ili lijekova koji mijenjaju provođenje kroz His-Purkinjeov sustav. Blokovi grana mogu biti trajni, povremeni ili povezani s frekvencijom srca.
×

Important Information

Terms of Use We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.