Jump to content
Dugmicii

Vodič za brucoše 2019/2020

Recommended Posts

Posted (edited)

Malo sam si dao vremena pa napisao sve potrebno za prvu godinu tj ono osnovno o svim predmetima.
Sretno svima! 


 

Anatomija – 22 ECTS
Voditeljica kolegija: prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med

Strah i trepet prve godine. Najjači, najveći, najmasniji predmet na prvoj godini. Jedini dvosemestralni predmet prve godine. Nije toliko teško, ali zahtjeva jako jaako puno truda, vremena, volje i kave/burna. Učiti ga se treba svaki dan ili ponavljati jer ipak se tako utvrđuje stečeno znanje i naučene stranice, kojih će biti na gomile. Tokom godine se pojavljuju 5 kolokvija – Ruka(MS), Noga(MI), Lubanja + Središnji živčani sustav (C/CNS), Glava i vrat(CC), Trup(AT). Nastava se odvija u tri oblika: predavanja, seminari, vježbe.
1) Predavanja: osobno, bio sam na možda svega 4 predavanja tokom godine, zanimljivo za poslušati (pogotovo kada dođe CC), ali ako volite spavati ponedjeljkom 2 sata više neće vas ništa koštati, dolasci se ne bilježe.
2) Seminari: vrlo korisno, zanimljivo, diskutira se o anatomiji i određenoj lekciji koja je određena za taj seminar. Za seminar se treba učiti, najčešće studenti pričaju dok ispitivač samo nadopunjuje. Dolasci se bilježe
3) Vježbe: majka anatomije. Obavezno na svaku vježbu dolazite jer na svakoj radite sa preparatima i proučavate određen kadaver/izolirani preparat. Dolasci se bilježe. Na to OBAVEZNO IĆI i UČITI.

  – Svaki kolokvij se sastoji od dva dijela; praktičnog i usmenog.

1) Praktični: odjenete kute, rukavice, stavite kosu u rep, uzmete sondu i pincetu i ulazite u dotičnu anatomsku salu. Ispitivač vam govori nekoliko pojmova vi ih pokazujete na izoliranim preparatima i kasnije kadaverima (CC + AT). Ako prođete praktični, idete na usmeni. Ako padnete praktični ne možete na usmeni izaći.
2) Usmeni: tu ste malo smireniji jer se na praktičnom lakše pada nego na usmenom (u pravilu). Ispitivač vam kaže neki pojam (živac, žila, ne daj bože limfa) i govorite sve o tome što znate. Razlika između 2 i 5 je način izražavanja, baratanje latinskim pojmovima i dodavanje sitnih detalja.

Literatura:
Križan kompendij II i III
Osnove anatomije od Bobinac ( to će biti potrebno za prva dva kolokvija i kasnije za AT)
Atlas: uzmite bilo koji; svaki ima svoje prednosti i nedostatke. Sobotta, Netter, Gilroy... Osobno sam imao Nettera, atlas ubija, ali Gilroy je po mojem mišljenju najbolji.

Za generaciju 2019/2020 , literatura se navodno mijenja, više nema našeg voljenog Križana pa vas čeka iznenađenje.

Oprema:
Pinceta, sonda, rukavice i kuta!!! Obavezno imati za svaku vježbu i kolokvije! Bez kute i rukavica neki ispitivači ne puštaju ulazak na kolokvij!! To možete kupiti u starom gradu. Prođete ispod ure, skrenete desno i samo ravno ravno i sa desne strane će vam biti dućan sa medicinskom opremom.

 

Medicinska biologija – 10 ECTS
Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med.

Jednosemestralni predmet koji se odvija u drugom semestru. Proučavanje stanice (citologija), genetika i nekih bolesti. Jednostavan predmet, da se lako naučiti, kad uhvatite vremena naravno jer će te učiti anatomiju. Tokom godine se pojavljuju 3 kolokvija – SMI, SMII, SMIII. Nastava se odvija u obliku predavanja, seminara i vježbi. Dopušteno izostajanje sa 30% nekog oblika nastave.

1) Predavanja: na predavanja je poželjno dolaziti jer ih drže više profesora, ali najviše voditelj kolegija i prof. dr.sc. Nina Pereza, dr.med. Dolasci se, od ove godine bilježe tako da se šalje popis po predavaoni. Osobno sam uživao u Ostojićevim predavanjima, jako zanimljiv predavač i profesor. Voli filozofirati, ali to se cijeni, ima dobre pouke i ideje na kraju predavanja.

2) Seminari: ispunjavate praktikum koji morate kupiti u knjižnici. Detaljnije se obrađuje gradivo koje se radi na predavanjima iako ima nekih cjelina koja će samo biti obrađena na seminarima. Asistenti na ovom predmetu su vrlo vrlo ugodni i pristupačni.

3) Vježbe: mikroskopiranje. Ne treba kuta, rukavice, samo volja da se ustanete ujutro i dođete tamo sjediti 2h30min. Jako zanimljivo, morate crtati u praktikum( koji ste kupili u knjižnici..).

Literatura:
Preporučeno je da se koristi Cooper, ali sve se može naučiti s predavanja i seminara koji se stavljaju na Share portal. Imate još nekoliko knjižica manjih koje će vam profesor/asistent preporučiti, osobno ih se ne sjećam.

 

Oprema: BOJICE!! Također i praktikum koji će te kupiti u knjižnici i dati 100+kn.

 

 

Medicinska kemija i biokemija I – 8 ECTS
Voditelj kolegija: izv. Prof. dr. sc. Marin Tota, mr.ph.

Jednosemestralni predmet koji se odvija u prvom semestru uz fiziku. Mnogi smatraju da je to drugi najteži predmet na prvoj godini uz, naravno, anatomiju. Tokom godine se pojavljuju 3 kolokvija – anorganska, zadaci, organska. Nastava se odvija u obliku predavanja, seminara i vježbi. Za ovaj kolegij učite, pogotovo za organsku! Da se proći, nije toliko teški samo nemojte ga PREVIŠE zapostaviti radi majke prve godine.

1) Predavanja:  nije obavezno ići, ne broje se dolasci. Naravno, dobro za poslušati, ali se najčešće održava ponedjeljkom ujutro.

2) Seminari: obavezno ići, dolasci se broje. Puno detaljnije se obrađuje gradivo na seminarima i ako dobite dobrog asistenta biti će vam super.

3) Vježbe: ah da... vježbe iz MKBK I. Savjet: idite na SVE. Ako ne odete, mora se na kraju godine kolokvirati vježba. Morate nositi praktikum, kutu, rukavice, „zaštitne naočale“, marker crni i KRPU, obavezno tu krpu uzmite jer će vas zezat zašt ju nemate. Ali ako ste domišljati malo otvarajte one stare kabinete na kojima se nalaze pokusi i tamo u ladicama ima krpa za 3 fakulteta.

Literatura:
Predavanja i seminari se postavljaju na Shareportal i to je sasvim dovoljno za položiti taj predmet sa 5.
Imate i : Burger – Stehiometrija ( za 2. Kolokvij) i McMurry – Organska kemija (za 3. Kolokvij)
Praktikum iz kemije također morate kupiti u knjižnici, ljubičaste boje.

Oprema: kuta, rukavice, KRPA, crni marker, kalkulator, „zaštitne naočale“

 

 

Medicinska fizika i biofizika I – 6ECTS
Voditeljica kolegija: izv. Prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof.

Jednosemestralni predmet koji se odvija u prvom semestru uz kemiju. Veoma lagan predmet, uči se noć prije kolokvija najčešće. Osobno, vrlo vrlooo smarajući predmet jer se odvija na Kampusu, koji se nalazi na Trsatu odnosno na drugom kraju grada. Tokom godine se pojavljuju 2 kolokvija. Nastava se odvija u obliku predavanja, seminara i vježbi.

1) Predavanja: uvijek se odvijaju u istoj predavaoni koja se nalazi na prvom katu na kampusu u zgradi gdje je i biotehnologija, odmah kada se uđe i samo ravno. Na predavanjima se dolasci zapisuju, ide popis uokolo. Okej su predavanja, najčešće dosadna, ali ima i fora pokusa

2) Seminari: također se dolasci zapisuju. Imate ih oko 8 ako se dobro sjećam, chill atmosfera, dobro je, lagano.

3) Vježbe:  obavezno kuta! Nosite svaki put praktikum ( koji također kupujete u knjižnici) i tamo su vam pokusi koje izvodite. Morate prije svakog sata napisati pripremu na zasebni papir, svaki put profesorica to pregleda i onda vas usmeno ispita i da vam ocjenu, to se sve dešava tijekom provođenja pokusa. Pokusi su zabavni i sve u svemu brzo vrijeme prođe.

Literatura:
Predavanja i seminari na internetu, na Merlinu vam je sve
Imate također i knjigu koja je dobra za završni; „Fizika za medicinare“ – Žauhar
Praktikum fizikalnih mjerenja (tako nešto) iz knjižnice

Oprema: kalkulator, kuta

 

Prva pomoć – 1ECTS
Voditelj kolegija: Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.

Slatki mali jednosemestralni kolegij koji se odvija u prvom semestru. Također na kampusu... veoma time consuming isto kao i fizika. Najlakši kolegij prve godine uz psihološku medicinu. Sastoji se od nekoliko predavanja i vježbe. Predavanja ima svega 4 ili 5 koji se veoma brzo prođu i dalje kreću vježbe koje se znaju razvuć na nekoliko mjeseci, ali svi ste gotovi do 2. Mj. Na kraju imate “kolokvij” iz Basic Life Supporta. Funkcionira na način da naučite to na vježbi u jednom danu i odmah isti dan polažete to. Jednostavno. I na kraju je završni ispit, teorijski. Prošao/pao, nema ocjene

Literatura:
Predavanja također dostupne na internetu, to je dovoljno.

 

Psihološka medicina – 2ECTS
Voditeljica kolegija: prof. dr. sc. Tanja Frančišković, dr. med.

Također mali jednosemestralni kolegij koji se odvija u prvom semestru. Pazite kod predavača, na ovom kolegiju počinje na puni sat, a ne na akademsku četvrt. Znači ako piše u 13h onda je u 13h, a ne u 13i15.
Tokom godine imate 1 kolokvij, esejski tip odgovora i na kraju vas čeka lagani usmeni ispit koji svi prolaze, samo dajte malo truda (1h čisto dovoljno). Nastava se odvija kroz predavanja, seminare i vježbe.
Seminari i vježbe se odvijaju na Klinici za psihijatriju, 5 min od faksa

1) Predavanja: dolasci se zapisuju. Fora predmet, naučite malo o psihi, sve u svemu kul

2) Seminari: na svakom seminaru 2 ili nekoliko osoba drže određenu temu koju su izabrali/ili im je dodjeljena. Neki profesori inzistiraju na powerpointu dok je određenima razgovor dovoljan.

3) Vježbe: vježbe će vas dirnuti definitivno, odlazite u vrtić se igrati sa djecom, u centar za autizam, mi smo čak i pričali s nekoliko pacijenata koji su izrazito nestabilni/dementni

Literatura:
Predavanja su dovoljna
Skripta prof. Frančišković
Gregurek, određena poglavlja

 

Uvod u medicinu i povijest medicine – 2ECTS
Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Amir Muzur, dr.med

Fenomenalan kolegij održan u drugom semestru. Predavač, profesor, kralj Amir Muzur. Izrazito zanimljiv i specifičan profesor koji ima odlična predavanja. Sam kolegij je podijeljen na “dva dijela” – Uvod u medicinu i na kraju povijest medicine. Nastava se odvija u obliku predavanja. Nakon obrađenog prvog dijela pišete „kolokvij“. Sprdnja, svi prepisuju, milina. Pri kraju kolegija, negdje početak 5. Mj. Birate temu za pisanje seminarskog rada. To je veoma iscrpljujuće jer je tada najčešće kolokvij iz biologije i CC iz anatomije, tako da krenite na vrijeme s tim. Kada to sve prođe čeka vas završni koji je isti kao i kolokvij. Svi imaju 5

1) Predavanja: dolasci se bilježe, ide popis. Obavezno dolaziti jer dobivate bodove za dolaske. Sveukupno je 12 predavanja, na 8 je potrebno doći. Fenomenalna predavanja, preporučam definitivno ići!

Literatura:
Ništa knjige, samo prezentacija koju vam profesor pošalje
U knjižnici imate točne odgovore na završni ispit, raspitajte se 😄

 


Socijalna medicina – 2ECTS
Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. ; ujedno i dekan fakulteta

Mali kolegij koji se odvija u drugom semestru, traje svega dva mjeseca. Nastava se odvija u obliku predavanja i seminara. Morate napisati veliki seminarski rad i to odraditi kako spada. Na kraju imate samo završni pismeni i to je to.

1) Predavanja: okej predavanja, zanimljiva. Izmjenjuje se jako puno predavača, najčešće svaki put je drugi predavač te svaki priča o drugoj temi i ponekad o aktualnim vijestima. Neki predavači zapisuju dolaske, šalju papir ili prozivaju, a neki ne. Lutrija 😄

2) Seminari: iskreno, ovisi kakvog asistenta dobijete. Nalazite se svega 3 ili 4 puta, te na zadnjem seminaru(prije seminarskog rada) dobivate temu za seminar, smjernice, upute, sve sve vam asistent kaže tako da pozorno pratite.

Literatura:
Predavanja su vam okej, ali bitno da se raspitate oko starijih studenata 😉


Medicinski engleski – 1ECTS
Voditeljica kolegija: doc.dr.sc. Arijana Krišković, prof.

Odrađuje se u drugom semestru i odvija se samo u obliku seminara. Imate ih 10, možete izostati 3 puta. Ili, pro tip; dođite neki tjedan više puta pa ćete ranije biti gotovi, samo budite oprezni da prof ne skuži 😉
Na seminarima su dvije seminarske grupe zajedno i svaki put određen broj studenata prezentira svoj seminarski rad ( čitaj – prezentaciju ). Na prvom seminaru imate određene teme, njih 150ak i izaberite koja vam se sviđa. Morate napisati seminarski rad, 10str. Mora biti dugačak i pp prezentaciju. Seminarski rad predajete profesorici tjedan dana prije prezentiranja. Jako jako dobro naučite te prezentacije da vas ne pošalje za „idući put“ pa to zna kad će to biti. Jako lagan kolegij, rasturite to, sprdnja je. Nema ocjene nego prošao/pao.


Tjelesni – 1,5 ECTS
Voditelj kolegija: Viktor Moretti, v. pred.

Treba skupiti 24 plusića i gotovi ste. Nema ocjene, samo prolaz. Ako ste pametni, a budite molim vas.. možete cijeli tjelesni riješiti u roku 2-3 mjeseca, samo idite stalno jer kasnije nećete imati stvarno vremena kad stisne CC i AT iz anatomije i još svi seminarski radovi i izborni predmeti. Prvi sat odlazite do Blue Gyma, tamo vas profesor prozove i malo popričate i on će vam objasniti sve načine da dobijete plusiće!

 

 

Eto, to bi bilo to! Malo šturo, ali najbitnije piše!
Provjeravajte naravno INP-ove od svih predmeta, sretno na upisima i samo jako. Sve se može samo treba raditi i raditi!

Ako treba nekome nešto, slobodno se javite! 🙂

Edited by Dugmicii
  • Like 3
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Super post za buduće studente! Ja sam ove godine brucošica pa me zanima kako ide to s izbornim predmetima na toj prvoj godini u Rijeci? Kad se to bira i koje je najbolje izabrati? 😄

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Megi said:

Super post za buduće studente! Ja sam ove godine brucošica pa me zanima kako ide to s izbornim predmetima na toj prvoj godini u Rijeci? Kad se to bira i koje je najbolje izabrati? 😄

Izborne biraš na upisima. Upisi su organizirani u 3 dana, prema rang listi, dakle tko prvi - njegova djevojka.
Stariji studenti će pomoć u izboru 😄

Neki koje bih preporučila su svakako anatomska sekcija topografskih regija ruke i noge, prehrana, uvod u e učenje, komunikacija, zdjelica i skeletna muskulatura (neke iz ove grupe sam slušala, a za ostale sam od kolega čula da su dobri).

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Boingo said:

Izborne biraš na upisima. Upisi su organizirani u 3 dana, prema rang listi, dakle tko prvi - njegova djevojka.
Stariji studenti će pomoć u izboru 😄

Neki koje bih preporučila su svakako anatomska sekcija topografskih regija ruke i noge, prehrana, uvod u e učenje, komunikacija, zdjelica i skeletna muskulatura (neke iz ove grupe sam slušala, a za ostale sam od kolega čula da su dobri).

Odlično! Hvala na informacijama😁

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/2/2019 at 12:32 AM, Dugmicii said:

Malo sam si dao vremena pa napisao sve potrebno za prvu godinu tj ono osnovno o svim predmetima.
Sretno svima! 


 

Anatomija – 22 ECTS
Voditeljica kolegija: prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med

Strah i trepet prve godine. Najjači, najveći, najmasniji predmet na prvoj godini. Jedini dvosemestralni predmet prve godine. Nije toliko teško, ali zahtjeva jako jaako puno truda, vremena, volje i kave/burna. Učiti ga se treba svaki dan ili ponavljati jer ipak se tako utvrđuje stečeno znanje i naučene stranice, kojih će biti na gomile. Tokom godine se pojavljuju 5 kolokvija – Ruka(MS), Noga(MI), Lubanja + Središnji živčani sustav (C/CNS), Glava i vrat(CC), Trup(AT). Nastava se odvija u tri oblika: predavanja, seminari, vježbe.
1) Predavanja: osobno, bio sam na možda svega 4 predavanja tokom godine, zanimljivo za poslušati (pogotovo kada dođe CC), ali ako volite spavati ponedjeljkom 2 sata više neće vas ništa koštati, dolasci se ne bilježe.
2) Seminari: vrlo korisno, zanimljivo, diskutira se o anatomiji i određenoj lekciji koja je određena za taj seminar. Za seminar se treba učiti, najčešće studenti pričaju dok ispitivač samo nadopunjuje. Dolasci se bilježe
3) Vježbe: majka anatomije. Obavezno na svaku vježbu dolazite jer na svakoj radite sa preparatima i proučavate određen kadaver/izolirani preparat. Dolasci se bilježe. Na to OBAVEZNO IĆI i UČITI.

  – Svaki kolokvij se sastoji od dva dijela; praktičnog i usmenog.

1) Praktični: odjenete kute, rukavice, stavite kosu u rep, uzmete sondu i pincetu i ulazite u dotičnu anatomsku salu. Ispitivač vam govori nekoliko pojmova vi ih pokazujete na izoliranim preparatima i kasnije kadaverima (CC + AT). Ako prođete praktični, idete na usmeni. Ako padnete praktični ne možete na usmeni izaći.
2) Usmeni: tu ste malo smireniji jer se na praktičnom lakše pada nego na usmenom (u pravilu). Ispitivač vam kaže neki pojam (živac, žila, ne daj bože limfa) i govorite sve o tome što znate. Razlika između 2 i 5 je način izražavanja, baratanje latinskim pojmovima i dodavanje sitnih detalja.

Literatura:
Križan kompendij II i III
Osnove anatomije od Bobinac ( to će biti potrebno za prva dva kolokvija i kasnije za AT)
Atlas: uzmite bilo koji; svaki ima svoje prednosti i nedostatke. Sobotta, Netter, Gilroy... Osobno sam imao Nettera, atlas ubija, ali Gilroy je po mojem mišljenju najbolji.

Za generaciju 2019/2020 , literatura se navodno mijenja, više nema našeg voljenog Križana pa vas čeka iznenađenje.

Oprema:
Pinceta, sonda, rukavice i kuta!!! Obavezno imati za svaku vježbu i kolokvije! Bez kute i rukavica neki ispitivači ne puštaju ulazak na kolokvij!! To možete kupiti u starom gradu. Prođete ispod ure, skrenete desno i samo ravno ravno i sa desne strane će vam biti dućan sa medicinskom opremom.

 

Medicinska biologija – 10 ECTS
Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med.

Jednosemestralni predmet koji se odvija u drugom semestru. Proučavanje stanice (citologija), genetika i nekih bolesti. Jednostavan predmet, da se lako naučiti, kad uhvatite vremena naravno jer će te učiti anatomiju. Tokom godine se pojavljuju 3 kolokvija – SMI, SMII, SMIII. Nastava se odvija u obliku predavanja, seminara i vježbi. Dopušteno izostajanje sa 30% nekog oblika nastave.

1) Predavanja: na predavanja je poželjno dolaziti jer ih drže više profesora, ali najviše voditelj kolegija i prof. dr.sc. Nina Pereza, dr.med. Dolasci se, od ove godine bilježe tako da se šalje popis po predavaoni. Osobno sam uživao u Ostojićevim predavanjima, jako zanimljiv predavač i profesor. Voli filozofirati, ali to se cijeni, ima dobre pouke i ideje na kraju predavanja.

2) Seminari: ispunjavate praktikum koji morate kupiti u knjižnici. Detaljnije se obrađuje gradivo koje se radi na predavanjima iako ima nekih cjelina koja će samo biti obrađena na seminarima. Asistenti na ovom predmetu su vrlo vrlo ugodni i pristupačni.

3) Vježbe: mikroskopiranje. Ne treba kuta, rukavice, samo volja da se ustanete ujutro i dođete tamo sjediti 2h30min. Jako zanimljivo, morate crtati u praktikum( koji ste kupili u knjižnici..).

Literatura:
Preporučeno je da se koristi Cooper, ali sve se može naučiti s predavanja i seminara koji se stavljaju na Share portal. Imate još nekoliko knjižica manjih koje će vam profesor/asistent preporučiti, osobno ih se ne sjećam.

 

Oprema: BOJICE!! Također i praktikum koji će te kupiti u knjižnici i dati 100+kn.

 

 

Medicinska kemija i biokemija I – 8 ECTS
Voditelj kolegija: izv. Prof. dr. sc. Marin Tota, mr.ph.

Jednosemestralni predmet koji se odvija u prvom semestru uz fiziku. Mnogi smatraju da je to drugi najteži predmet na prvoj godini uz, naravno, anatomiju. Tokom godine se pojavljuju 3 kolokvija – anorganska, zadaci, organska. Nastava se odvija u obliku predavanja, seminara i vježbi. Za ovaj kolegij učite, pogotovo za organsku! Da se proći, nije toliko teški samo nemojte ga PREVIŠE zapostaviti radi majke prve godine.

1) Predavanja:  nije obavezno ići, ne broje se dolasci. Naravno, dobro za poslušati, ali se najčešće održava ponedjeljkom ujutro.

2) Seminari: obavezno ići, dolasci se broje. Puno detaljnije se obrađuje gradivo na seminarima i ako dobite dobrog asistenta biti će vam super.

3) Vježbe: ah da... vježbe iz MKBK I. Savjet: idite na SVE. Ako ne odete, mora se na kraju godine kolokvirati vježba. Morate nositi praktikum, kutu, rukavice, „zaštitne naočale“, marker crni i KRPU, obavezno tu krpu uzmite jer će vas zezat zašt ju nemate. Ali ako ste domišljati malo otvarajte one stare kabinete na kojima se nalaze pokusi i tamo u ladicama ima krpa za 3 fakulteta.

Literatura:
Predavanja i seminari se postavljaju na Shareportal i to je sasvim dovoljno za položiti taj predmet sa 5.
Imate i : Burger – Stehiometrija ( za 2. Kolokvij) i McMurry – Organska kemija (za 3. Kolokvij)
Praktikum iz kemije također morate kupiti u knjižnici, ljubičaste boje.

Oprema: kuta, rukavice, KRPA, crni marker, kalkulator, „zaštitne naočale“

 

 

Medicinska fizika i biofizika I – 6ECTS
Voditeljica kolegija: izv. Prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof.

Jednosemestralni predmet koji se odvija u prvom semestru uz kemiju. Veoma lagan predmet, uči se noć prije kolokvija najčešće. Osobno, vrlo vrlooo smarajući predmet jer se odvija na Kampusu, koji se nalazi na Trsatu odnosno na drugom kraju grada. Tokom godine se pojavljuju 2 kolokvija. Nastava se odvija u obliku predavanja, seminara i vježbi.

1) Predavanja: uvijek se odvijaju u istoj predavaoni koja se nalazi na prvom katu na kampusu u zgradi gdje je i biotehnologija, odmah kada se uđe i samo ravno. Na predavanjima se dolasci zapisuju, ide popis uokolo. Okej su predavanja, najčešće dosadna, ali ima i fora pokusa

2) Seminari: također se dolasci zapisuju. Imate ih oko 8 ako se dobro sjećam, chill atmosfera, dobro je, lagano.

3) Vježbe:  obavezno kuta! Nosite svaki put praktikum ( koji također kupujete u knjižnici) i tamo su vam pokusi koje izvodite. Morate prije svakog sata napisati pripremu na zasebni papir, svaki put profesorica to pregleda i onda vas usmeno ispita i da vam ocjenu, to se sve dešava tijekom provođenja pokusa. Pokusi su zabavni i sve u svemu brzo vrijeme prođe.

Literatura:
Predavanja i seminari na internetu, na Merlinu vam je sve
Imate također i knjigu koja je dobra za završni; „Fizika za medicinare“ – Žauhar
Praktikum fizikalnih mjerenja (tako nešto) iz knjižnice

Oprema: kalkulator, kuta

 

Prva pomoć – 1ECTS
Voditelj kolegija: Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.

Slatki mali jednosemestralni kolegij koji se odvija u prvom semestru. Također na kampusu... veoma time consuming isto kao i fizika. Najlakši kolegij prve godine uz psihološku medicinu. Sastoji se od nekoliko predavanja i vježbe. Predavanja ima svega 4 ili 5 koji se veoma brzo prođu i dalje kreću vježbe koje se znaju razvuć na nekoliko mjeseci, ali svi ste gotovi do 2. Mj. Na kraju imate “kolokvij” iz Basic Life Supporta. Funkcionira na način da naučite to na vježbi u jednom danu i odmah isti dan polažete to. Jednostavno. I na kraju je završni ispit, teorijski. Prošao/pao, nema ocjene

Literatura:
Predavanja također dostupne na internetu, to je dovoljno.

 

Psihološka medicina – 2ECTS
Voditeljica kolegija: prof. dr. sc. Tanja Frančišković, dr. med.

Također mali jednosemestralni kolegij koji se odvija u prvom semestru. Pazite kod predavača, na ovom kolegiju počinje na puni sat, a ne na akademsku četvrt. Znači ako piše u 13h onda je u 13h, a ne u 13i15.
Tokom godine imate 1 kolokvij, esejski tip odgovora i na kraju vas čeka lagani usmeni ispit koji svi prolaze, samo dajte malo truda (1h čisto dovoljno). Nastava se odvija kroz predavanja, seminare i vježbe.
Seminari i vježbe se odvijaju na Klinici za psihijatriju, 5 min od faksa

1) Predavanja: dolasci se zapisuju. Fora predmet, naučite malo o psihi, sve u svemu kul

2) Seminari: na svakom seminaru 2 ili nekoliko osoba drže određenu temu koju su izabrali/ili im je dodjeljena. Neki profesori inzistiraju na powerpointu dok je određenima razgovor dovoljan.

3) Vježbe: vježbe će vas dirnuti definitivno, odlazite u vrtić se igrati sa djecom, u centar za autizam, mi smo čak i pričali s nekoliko pacijenata koji su izrazito nestabilni/dementni

Literatura:
Predavanja su dovoljna
Skripta prof. Frančišković
Gregurek, određena poglavlja

 

Uvod u medicinu i povijest medicine – 2ECTS
Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Amir Muzur, dr.med

Fenomenalan kolegij održan u drugom semestru. Predavač, profesor, kralj Amir Muzur. Izrazito zanimljiv i specifičan profesor koji ima odlična predavanja. Sam kolegij je podijeljen na “dva dijela” – Uvod u medicinu i na kraju povijest medicine. Nastava se odvija u obliku predavanja. Nakon obrađenog prvog dijela pišete „kolokvij“. Sprdnja, svi prepisuju, milina. Pri kraju kolegija, negdje početak 5. Mj. Birate temu za pisanje seminarskog rada. To je veoma iscrpljujuće jer je tada najčešće kolokvij iz biologije i CC iz anatomije, tako da krenite na vrijeme s tim. Kada to sve prođe čeka vas završni koji je isti kao i kolokvij. Svi imaju 5

1) Predavanja: dolasci se bilježe, ide popis. Obavezno dolaziti jer dobivate bodove za dolaske. Sveukupno je 12 predavanja, na 8 je potrebno doći. Fenomenalna predavanja, preporučam definitivno ići!

Literatura:
Ništa knjige, samo prezentacija koju vam profesor pošalje
U knjižnici imate točne odgovore na završni ispit, raspitajte se 😄

 


Socijalna medicina – 2ECTS
Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. ; ujedno i dekan fakulteta

Mali kolegij koji se odvija u drugom semestru, traje svega dva mjeseca. Nastava se odvija u obliku predavanja i seminara. Morate napisati veliki seminarski rad i to odraditi kako spada. Na kraju imate samo završni pismeni i to je to.

1) Predavanja: okej predavanja, zanimljiva. Izmjenjuje se jako puno predavača, najčešće svaki put je drugi predavač te svaki priča o drugoj temi i ponekad o aktualnim vijestima. Neki predavači zapisuju dolaske, šalju papir ili prozivaju, a neki ne. Lutrija 😄

2) Seminari: iskreno, ovisi kakvog asistenta dobijete. Nalazite se svega 3 ili 4 puta, te na zadnjem seminaru(prije seminarskog rada) dobivate temu za seminar, smjernice, upute, sve sve vam asistent kaže tako da pozorno pratite.

Literatura:
Predavanja su vam okej, ali bitno da se raspitate oko starijih studenata 😉


Medicinski engleski – 1ECTS
Voditeljica kolegija: doc.dr.sc. Arijana Krišković, prof.

Odrađuje se u drugom semestru i odvija se samo u obliku seminara. Imate ih 10, možete izostati 3 puta. Ili, pro tip; dođite neki tjedan više puta pa ćete ranije biti gotovi, samo budite oprezni da prof ne skuži 😉
Na seminarima su dvije seminarske grupe zajedno i svaki put određen broj studenata prezentira svoj seminarski rad ( čitaj – prezentaciju ). Na prvom seminaru imate određene teme, njih 150ak i izaberite koja vam se sviđa. Morate napisati seminarski rad, 10str. Mora biti dugačak i pp prezentaciju. Seminarski rad predajete profesorici tjedan dana prije prezentiranja. Jako jako dobro naučite te prezentacije da vas ne pošalje za „idući put“ pa to zna kad će to biti. Jako lagan kolegij, rasturite to, sprdnja je. Nema ocjene nego prošao/pao.


Tjelesni – 1,5 ECTS
Voditelj kolegija: Viktor Moretti, v. pred.

Treba skupiti 24 plusića i gotovi ste. Nema ocjene, samo prolaz. Ako ste pametni, a budite molim vas.. možete cijeli tjelesni riješiti u roku 2-3 mjeseca, samo idite stalno jer kasnije nećete imati stvarno vremena kad stisne CC i AT iz anatomije i još svi seminarski radovi i izborni predmeti. Prvi sat odlazite do Blue Gyma, tamo vas profesor prozove i malo popričate i on će vam objasniti sve načine da dobijete plusiće!

 

 

Eto, to bi bilo to! Malo šturo, ali najbitnije piše!
Provjeravajte naravno INP-ove od svih predmeta, sretno na upisima i samo jako. Sve se može samo treba raditi i raditi!

Ako treba nekome nešto, slobodno se javite! 🙂

Hvala puno na svim informacijama, bit će nam od velike koristi🙂Zanima me samo koliko izbornih predmeta biramo po semestru?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/13/2019 at 6:08 PM, Megi said:

Super post za buduće studente! Ja sam ove godine brucošica pa me zanima kako ide to s izbornim predmetima na toj prvoj godini u Rijeci? Kad se to bira i koje je najbolje izabrati? 😄

Bira se na upisima. Probaj ako možeš uzeti uvod u e učenje, komunikacija i kvaliteta interp. odnosa i prehranu ili robotiku. Jako zanimljivo, ali prije svega ful lagano i brzo završi. Nemoj nikako uzet antropometriju i freuda. Prenaporno I dugo traje. Lagani su i još te sekcije ruke i noge i zanimljivo je jako. I jako je korisno ono anatomija glave i vrata, taman pred završni, dobro dođe i anatomska podloga lezije spinalni i kranijalnih živaca, podsjeti te na sve živce. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

U 1. bloku su najbolji e-ucenje i akademsko pisanje jer sve radis od doma. Kasnije pokusaj izbjec osnove genetičkog inženjerstva, antropometriju i robotiku, ostalo je vise manje okej.

Edited by Zzz

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/2/2019 at 12:32 AM, Dugmicii said:

Malo sam si dao vremena pa napisao sve potrebno za prvu godinu tj ono osnovno o svim predmetima.
Sretno svima! 


                                                                                                 . . .

 

Psihološka medicina – 2ECTS
Voditeljica kolegija: prof. dr. sc. Tanja Frančišković, dr. med.

Također mali jednosemestralni kolegij koji se odvija u prvom semestru. Pazite kod predavača, na ovom kolegiju počinje na puni sat, a ne na akademsku četvrt. Znači ako piše u 13h onda je u 13h, a ne u 13i15.
Tokom godine imate 1 kolokvij, esejski tip odgovora i na kraju vas čeka lagani usmeni ispit koji svi prolaze, samo dajte malo truda (1h čisto dovoljno). Nastava se odvija kroz predavanja, seminare i vježbe.
Seminari i vježbe se odvijaju na Klinici za psihijatriju, 5 min od faksa

1) Predavanja: dolasci se zapisuju. Fora predmet, naučite malo o psihi, sve u svemu kul

2) Seminari: na svakom seminaru 2 ili nekoliko osoba drže određenu temu koju su izabrali/ili im je dodjeljena. Neki profesori inzistiraju na powerpointu dok je određenima razgovor dovoljan.

3) Vježbe: vježbe će vas dirnuti definitivno, odlazite u vrtić se igrati sa djecom, u centar za autizam, mi smo čak i pričali s nekoliko pacijenata koji su izrazito nestabilni/dementni

Literatura:
Predavanja su dovoljna
Skripta prof. Frančišković
Gregurek, određena poglavlja

 

 


Socijalna medicina – 2ECTS
Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. ; ujedno i dekan fakulteta

Mali kolegij koji se odvija u drugom semestru, traje svega dva mjeseca. Nastava se odvija u obliku predavanja i seminara. Morate napisati veliki seminarski rad i to odraditi kako spada. Na kraju imate samo završni pismeni i to je to.

1) Predavanja: okej predavanja, zanimljiva. Izmjenjuje se jako puno predavača, najčešće svaki put je drugi predavač te svaki priča o drugoj temi i ponekad o aktualnim vijestima. Neki predavači zapisuju dolaske, šalju papir ili prozivaju, a neki ne. Lutrija 😄

2) Seminari: iskreno, ovisi kakvog asistenta dobijete. Nalazite se svega 3 ili 4 puta, te na zadnjem seminaru(prije seminarskog rada) dobivate temu za seminar, smjernice, upute, sve sve vam asistent kaže tako da pozorno pratite.

Literatura:
Predavanja su vam okej, ali bitno da se raspitate oko starijih studenata 😉

                                                                

                                                                                                                              . . .

 

 

Eto, to bi bilo to! Malo šturo, ali najbitnije piše!
Provjeravajte naravno INP-ove od svih predmeta, sretno na upisima i samo jako. Sve se može samo treba raditi i raditi!

Ako treba nekome nešto, slobodno se javite! 🙂

Vrlo kratko ću se osvrnut na post :)

Psihološka medicina
Nema nikakvog kolokvija esejskog tipa (zadnji takav je bio 2017. godine). Piše se ispit koji je na zaokruživanje, ništa teško, ali zahtjeva da bar 2 puta pročitate literaturu ako ciljate na višu ocjenu. Ove je godine većina ljudi imala 4, što nije bio slučaj prošlih godina...

Socijalna medicina 
Kao što je kolega napisao, potrudite se oko seminara. Seminar se radi po grupama, stoga mudro birajte kolege 😉

 

Također, stojim na raspolaganju za sva pitanja i/ili nedoumice!
Sretno svima i vidimo se na fakultetu :)

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Use We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.