Jump to content
 • Sign in to follow this  

  24 - EKG primjer


  ~Sentinel~

  57-godišnjakinja s poviješću omaglica dolazi u hitnu zbog epizode sinkope. Poriče prodrome. EKG se napravi dok joj se vrti.

  777966083_ekgprimjer24.png.605e5cf8e4bfc1647a33dcef90f285af.png

  EKG pokazuje pravilno nepravilni ritam frekvencije 84/min. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa, i PR interval je stabilan (0,18 sekundi). P val je pozitivan na odvodima I, II, aVF i V4-V6. Stoga je ovo sinusni ritam. QRS kompleks je proširen (0,14 s), no nema specifičan uzorak (postoji visoki, široki R val na odvodu I što upućuje na blok lijeve grane, no i terminalni S valovi na odvodima V5-V6 koji ukazuju na blok desne grane). Stoga se ovo smatra intraventrikularnom odgodom provođenja (IVCD, ili ako hoćete, nespecifičnim smetnjama provođenja).

  Postoji bitna razlika između bloka grane i IVCD-a. S blokom grane, aktivacija ventrikula ne događa se normalnim provodnim sustavom nego provođenjem impulsa kroz abnormalni provodni sustav i direktnu aktivaciju miokarda. Stoga se abnormalnosti koje zahvaćaju taj ventrikul ne mogu interpretirati. Suprotno tome, IVCD je difuzno uspoređenje provođenja kroz normalni HIs-Purkinjeov sustav. Kako je aktivacija ventrikula još uvijek kroz normalni sustav provođenja, abnormalnosti zahvaćenog ventrikula mogu se ustanoviti. U ovom slučaju, os je ekstremno lijeva, između -30 i -90 stupnjeva, s pozitivnim QRS kompleksom na ovodu I i negativnim QRS kompleksom na ovodima II i aVF (rS morfologija). To je lijevi anteriorni fascikularni blok, koji se može ustanoviti s IVCD-om ali ne može i ako postoji stvarni blok lijeve grane. QT/QTc intervali su produženi (400/470 ms), no normalni ako se u obzir uzme produženje QRS intervala (340/400 ms).

  Ritam je pravilno nepravilan kako postoje dva dugačka i slična RR intervala između 10., 11., i 12. QRS kompleksa. Dugački RR intervali rezultad su naglod usporenja frekvencije na 42/min. Nema dokaza neprovedenog P vala tijekom pauze te se to naziva sinusna pauza. Ovaj tip abnormalnosti sinusnog čvora može biti manifestacija ili abnormalnog stvaranja impulsa (arest sinusnog čvora) ili abnormalnog širenja impulsa (izlazni blok sinusnog čvora). U ovom slučaju, PP interval oko paze jednak je dvama sinusnim intervalima i stoga se naziva izlaznim blokom sinusnog čvora. Sinusni čvor je opalio na vrijeme, no impuls se ne širi van područja sinusnog čvora i ne aktivira atrij, stoga nema P vala. S obzirom na to da je fekvencija opaljivanja čvora nepromijenjena, sljedeći impuls je na vrijeme i aktivira atrij, održavajući pravilnost PP intervala.

  Drugi uzrok pauze sinusnog čvora je arest sinusnog čvora. U ovoj situaciji sinusni čvor ne uspije ni stvoriti impuls. Stoga, nema odnosa između PP intervala oko pauze i podležećeg sinusnog intervala. Pauza može biti kraća ili duža od dvaju sinusnih intervala. Pauza koja je duža nego dva sinusna intervala može ukayivati na disfunkciju sinusnog čvora, što se naziva sindrom bolesnog sinusa (sick sinus syndrome).

  Pauza sinusnog čvora općenito je prolazna, pa nema ni razloga za neku terapiju. No ako postoje kontinuirane paze koje rezultiraju simptomima, terapija bi obuhvaćala atropin, izoproterenol ili privremeni pacemaker. U odsutnosti reverzibilne etiologije, kao što je učinak nekih lijekova, simptomatska bolest sinusnog čvora koja se stalno manifestira (kontinuirana simptomatska bradikardija) indikacija je za trajni pacemaker. Da je ovo slučajni nalaz u asimptomatskog pacijenta, ne bi postojala indikacija za pacemaker. Ili, disfunkcija sinusnog čvora u asimptomatske osobe s frekvencijom manjom od 40/min dok je budan, bila bi indikacija razreda IIa za ugradnju trajnog pacemakera.

  Sign in to follow this  ×

Important Information

Terms of Use We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.