Jump to content
 • Sign in to follow this  

  32 - EKG primjer


  ~Sentinel~

  66-ogodišnjak na rutinskom fizikalnom pregledu. Ne žali se na simptome. Tlak mu je 170/100 mmHg.

  1856612336_EKGprimjer32.png.407af6aa5b8930719dc2ed0b90e6261f.png

  EKG pokazuje pravilni ritam frekvencije 100/min. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa, sa stailnim PR intervalom (0,20 s). P val je pozitivan u odvodima I, II, aVF i V4-V6. Stoga je ovo sinusna tahikardija.

  Trajanje QRS kompleksa je produženo (0,16 s). QT/QTc intervali su produženi (400/520 ms) no normalni kada se u obzir uzme produženje QRS kompleksa (320/410 ms). Postoji široki R val na ovodima I i V5-V6, sa dubokim QS kompleksom na odvodu V1. To je tipični uzorak bloka lijeve grane (left bundle branch block, LBBB). Os je ekstremno lijeva, između -30 i -90 stupnjeva (pozitivan QRS kompleks na ovodu I i negativan QRS kompleks na ovodima II i aVF). No s obzirom na to da LBBB zahvaća i posteriorni i anteriorni provodni snop, nije prikladno ovo nazvati lijevim anteriornim fascikularnim blokom. Postoje promjene ST segmenta na odvodima I, aVL i V5-V6, no sekundarne su bloku lijeve grane.

  Karakteristike bloka lijeve grane uključuju sljedeće:

  • Trajanje QRS kompleksa je 0,12 sekundi ili duže zbog duže aktivacije lijevog ventrikula;
  • aktivacije lijevog ventrikula dolazi iz desne grane i događa se direktno kroz miokard. Stoga, sve su ventrikularne sile usmjerene s desna na lijevo i spora je aktivacija kako impuls prolazi kroz ventrikularni mišić a ne Purkinjeov sustav. Rezultati su široki, visoki R valovi na odvodima I, aVL i V5-V6 i široki i duboki QS kompleksi na odvodima V1-V2. Nije neuobičajeno da se QS uzorak vidi diljem cijelog prekordija;
  • s obzirom na to da je septum inerviran malim septalnim ograncima iz lijeve grane, nema septalnih sila i stoga nema Q valova na odvodima I, aVL i V5-V6 i nema R vala na odvodu V1.
  • Sve su sile usmjerene s desna na lijevo. Nema sila s lijeva na desno, stoga nema terminalnih S valova na odvodima I i V6.
  • S obzirom na to da je depolarizacija abnormalna, abnormalna je i repolarizacija (difuzne abnormalnosti ST segmenta);
  • Os može biti normalna ili lijeva. S obzirom na to da su i lijevi posteriorni i lijevi anteriorni snopovi zahvaćeni, pomak osi nije povezan s blokom snopa nego s abnormalnim slijedom aktivacije lijevog ventrikula koji se događa direktno kroz miokard lijevog ventrikula a ne kroz Purkinjeov sustav. Desna os se ne vidi.
  • S obzirom na to da se aktivacija ventrikula ne događa kroz normalni His-Purkinjeov sustav, ne mogu se prepoznati abnormalnosti lijevog ventrikula (hipertrofija, infarkt, ishemija, perikarditis, miokarditis).

  LBBB nije čest nalaz u mlađih pacijenata, no ako je prisutan, obično nije povezan s bolesti srca. Češći je u starijih pacijenata, i čest je nalaz povezan sa srčanom bolesti. Ipak, LBBB ne upućuje na prisutnost aktivne ishemije, nego se vidi u ishemijskoj bolesti srca s prethodnim infarktom, primarno septuma. Ishemija (ako je prisutna) se ne može odmah prepoznati na EKG-u kada je prisutan i LBBB, kako postoje ST promjene koje nastaju zbog LBBB-a. Stari infarkt se ne može odmah prepoznati  u prisutnosti LBBBa. LBBB je često rezultat idiopatske bolesti provodnog sustava (Levova ili Lenegreova bolest) i može se javiti u sklopu hipertrofije lijevog ventrikula, s ožiljkom lijevog ventrikula ili fibrozom, kardiomiopatijom, infiltrativnim procesom miokarda, endokarditisom aortalnog zalistka, reumatskom vrućicom, i nakon kardiokirurškog zahvata. Iako je pacijent asimptomatičan, valja napraviti ehokardiografsku pretragu kako bi se hipertenzija i potencijalna stukturna bolest srca.

  Sign in to follow this  ×

Important Information

Terms of Use We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.