Jump to content
 • Sign in to follow this  

  35 - EKG primjer


  ~Sentinel~

  EKG asimptomatičnog 56-ogodišnjaka nakon zamjene bikuspidalnog aortalnog zalistka.

  205378856_EKGprimjer35.png.2a69e38e310273b04bf5846b20a4e43d.png

  EKG pokazuje pravilni ritam frekvencije 56/min. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa, sa stabilnim PR intervalnom (0,58 s). P val je pozitivan na odvodima I, II, aVF i V4-V6. Stoga je ovo sinusna bradikardija s AV blokom prvog stupnja, definiran PR intervalom dužim od 0,20 s.

  Trajanje QRS kompleksa je 0,12 s. Ipak, nema specifičnog uzorka koji upućuje na blok desne ili lijeve grane. Postoji QS kompleks a odvodu V1 i široki R val na odvodu I, no također postoji široki S val na odvodima V5-V6 i septalni Q val na odvodu aVL. Kako septalni ogranak koji inervira septum dolazi od lijevog ogranka, septalne sile ne mogu biti prisutne sa blokom lijeve grane. Uy to, sve sile su usmjerene s desna na lijevo i nema sila s lijeva na desno; terminalni S valovi na odvodima V5-V6 nisu prisutni. Stoga su ovo nespecifične smetnje provođenja. QT/QTc intervali su normalni (400/390 ms i 360/350 ms kada se korigira za produženo trajanje QRS kompleksa). Os je lijeva, između 0 i -30 stupnjeva (QRS kompleks pozitivan na odvodima I i II i negativan na odvodu aVF). Postoji spora progresija R vala na odvodima V1-V3 i kasna tranzicija (R/S >1 na odvodu V6), što je rezultat rotacije u smijeru kazaljke sata, što se određuje zamišljajući da se srce gleda iz smjera ispod dijafragme. S rotacijom u smjeru obrnutom kazaljki na satu, lijeve ventrikularne sile su usmjerenije posteriorno i vide se lateralnije na prekordijalnim odvodima.

  Najveći nalaz je vrlo dugački PR interval (primarni PR segment) koji mjeri 0,58 sekundi i naziva se AV blok prvog stupnja. Rezultat je usporavanja provođenja kroz AV snop ili kroz His-Purkinjeov sustav. Kako nema stvarnog bloka provođenja impulsa, prikladniji je termin produženo provođenje kroz AV čvor.

  PR interval uključuje P val (vrijeme provođenja kroz atrij) i PR interval (provođenje kroz AV čvor i His-Purkinjeov sustav). Stoga, predstavlja vrijeme za AV provođenje između atrija i ventrikula. Mjeri se od početka P vala do početka QRS kompleksa (Q ili R val). Normalni Pr interval je između 0,14 s i 0,20 s. PR interval mjenja se s frekvencijom srca, tj. produžuje se sa sinus bradikardijom kao rezultat sporijeg provođenja kroz AV čvor zbog povećanog vagalnog tona ili smanjenog simpatičkog podražaja, te se skraćuje sa sinus tahikardijom kao rezultat poboljšanog provođenja kroz AV čvor zbog povećanog simpatičkog tona. PR interval, bez obzira na širinu, konstantan je za svaki QRS kompleks.

  AV blok prvog stupnja česta je komplikacija nakon operacije aortalnog zalistka kako je taj zalistak blizu AV prstenu i AV čvoru. Nije potreban pacemaker osim ako nisu prisutni dokazi AV bloka visokog stupnja, prvenstveno kompletnog srčanog bloka. 

  Sign in to follow this  ×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.