Jump to content
 • Sign in to follow this  

  38 - EKG primjer


  ~Sentinel~

  49-ogodišnjak s dijabetesom i hipertenzijom dolazi na hitni prijem zbog bolova u prsima koji traju 6 sati. Na EKG-u su prisutne elevacije ST segmenta inferiorno te se pacijentu odmah u angiosali ugradi stent u desnu koronarku. ST elevacija se normalizira i bol u prsima prestane. Sljedeće jutro, ovom sada asimptomatičnom pacijentu se napravi EKG.

  883054461_EKGprimjer38.thumb.png.e1472507f1bbcae4bca169492b4eef8b.png

  EKG pokazuje pravilni ventrikularni ritam od 45/min. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa. P valovi su pozitivni na odvodima I, II, aVF i V4-V6. Stoga je ovo sinusni ritam. Drugi pravovremeni ali neprovedeni P val se može vidjeti između svakog QRS kompleksa. Stoga, postoji stabilni normalni sinusni ritam frekvencije 90/min. P valovi koji se provode imaju stabilni PR interval 0.20 s.

  Trajanje QRS kompleksa je normalno (0.08 s) i os je normalna, između 0 i 90 stupnjeva (pozitivan QRS kompleks na odvodima I i aVF). QT/QTc intervali su normalni (420/360 ms). Primjećuje se slaba progresija R vala, koja je rezultat rotacije električne osi u smjeru kazaljke na satu, zamišljeno kao da se srce gleda ispod dijafragme. S rotacijom u smjeru kazaljke na satu, lijeve ventrikularne sile javljaju se kasnije na prekordijalnim odvodima. Primjećuju se i Q valovi na odvodima III i aVF, što je karakteristika inferiornog infarkta. Pojavljuju se i U valovi na odvodima V2-V4, oni su normalni.

  U slučaju akutnog infarkta miokarda, indikacije za privremeni pacemaker uključuju Mobitz II AV blok s obzirom na visoki rizik progresije u kompletni blok s escape ventrikularnim ritmom koji može biti nestabilan. Stoga, Razlika između Mobitza I i Mobitza II je klinički važna. S obzirom na to da je ovaj pacijent imao inferiorni infarkt, koji je često udružen s prolaznim abdormalnosti provođenja kroz AV čvor povezano s povišenim vagalnim tonusom ili upalom i/ili edemom oko AV čvora, može se pretpostaviti da je ovo Mobitz I i da će proći samo od sebe. U slučaju anteriornog infarkta miokarda, često postoji trajna šteta septumu i His-Purkinjeovu sustavu, što bi bilo povezano s Mobitzom II i trajnim oštećenjem provodnog sustava, s rizikom za kompletni blok i escape ventrikularni ritam.

  Jedini način da se utvrdi etiologija sa sigurnošću jest razvoj drugog uzorka tijekom monitoriranja. Stoga, ako se tijekom monitoriranja razvije uzorak tipičan za Mobitz I ili kompletni blok s escape junkcijskim ritmom, 2:1 AV blok bio bi zbog Mobitza I. Uzorak Mobitz II ili razvoj kompletnog bloka s ventrikularnim escape ritmom potvrdio bi da je 2:1 AV blok rezultat Mobitza II.

  Sign in to follow this  ×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.